Ремонт та модернізація ПКРозвиток комп’ютерної та організаційної техніки та впровадження її у всі сфери людської діяльності передбачає формування навичок проведення обслуговування комп’ютерної та офісної техніки, а також незначного її ремонту самими користувачами. Сучасний фахівець повинен вміти не лише працювати з комп’ютерною технікою, а й здійснювати налагодження параметрів її роботи та проведення поточного обслуговування комп’ютерної техніки, що значно збільшує термін її ефективної експлуатації та економить значну кількість часу і коштів, тому практичні навички такого характеру необхідні нині більшості користувачів комп’ютерної техніки.


Опрацювання курсу "Ремонт та модернізація ПК" забезпечить формування знань:Предметом вивчення даного курсу є:


Отримати знання з ремонту та модернізації ПК Ви зможете, вивчивши курс "РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ПК"
Відповідальний: к.п.н., ст. викл. Уманець В.О.