Однією з проблем використання комп’ютерних мереж та обчислювальних систем є надійний захист інформації, який забезпечував би попередження перекручування або знищення інформації, унеможливлював би її зловмисне отримання та використання. Особливої гостроти ця проблема набуває у зв’язку з масовою комп’ютеризацією інформаційних процесів і, насамперед, з об’єднанням комп’ютерів в інформаційно-обчислювальні мережі.


Важливим аспектом забезпечення інформаційної безпеки є підготовка кваліфікованих фахівців. Вивчення технології застосування захисту операційної системи, мережевих екранів, криптографічних систем, систем визначення атак і реакцій на атаку, систем моніторингу комп'ютерної безпеки спирається на ґрунтовну теоретичну базу й аналіз як вітчизняних, так і закордонних нормативних документів у галузі захисту інформації.


Цікаво?! Тоді пропонуємо Вам ознайомитися з даним курсом!Курс «Інформаційна безпека»
Тематика лекційних занять


  1. Поняття інформаційної безпеки
  2. Проблема захисту операційних систем
  3. Характеристика найпоширеніших загроз безпеці комп'ютерних систем
  4. Віруси як шкідливе програмне забезпечення
  5. Пакування, архівація і шифрування даних в операційних системах
  6. Найпростіші методи захисту інформації в операціних системах

З метою розширення власних знань та отримання додаткової інформації скористайтесь навчально-методичним посібником "Інформаційна безпека"Маєте вільну хвилинку?! Не полінуйтеся поцікавитися електронно-навчально методичним комплексом з даного предмету, де Ви матимете змогу відкрити для себе багато цікавого ЕНМК "Інформаційна безпека"Відповідальний: к.п.н., доцент Кириленко Н.М.