Простой слайдер

Навчально-консультативний центр інформаційно-комунікаційних технологій ВДПУ створений для:
— підвищення конкурентоспроможності випускників спеціальності 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) на ринку праці через формування та розвиток професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню їх адаптації до професійної діяльності;
— здійснення науково-дослідницької, проектної діяльності, надання науково-методичних та інформаційних послуг у сфері ІКТ;
— здійснення комплексної підтримки розвитку, використання та поширення інформаційних технологій (IT) у сфері освіти, науки і виробництва;
— застосування сучасного програмного забезпечення в галузі інженерної комп'ютерної графіки, дизайну, моделювання різних процесів;
— навчання, підвищення кваліфікації викладачів та різних категорій слухачів у сфері ІКТ;
— підвищення рівня освіти (кваліфікації) комп'ютерної підготовки студентів, аспірантів, викладачів і співробітників педагогічного університету, інших навчальних закладів, державних і недержавних організацій, фізичних осіб.


Предметом діяльності Центру є:
— розробка науково-методичного забезпечення навчального процесу з ІКТ, комп'ютерної графіки і дизайну, проектуванню і конструюванню; геометричного моделювання, експертних систем, засобів мультимедіа та анімації, електронного документообігу;
— реалізація методичних розробок з ІКТ, створених працівниками Центру у відповідності з нормативною базою педагогічного університету.


Основними принципами діяльності центру є:
—досягнення високих результатів у всіх проектах, якими центр займається;
—забезпечувати консультування всіх, хто займається ІКТ.


Основними напрямами діяльності Центру є:

  1. Навчально-експериментальний напрям роботи Центру
  2. Консультативно-продуктивний напрям діяльності Центру
  3. Освітньо-профорієнтаційний напрям діяльності Центру