Простой слайдер

Курс «Інформаційні технології»
Тематика лекційних занять


 1. Текстовий процесор Word. Основи роботи в MS Word (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)
 2. Технологія опрацювання друкованих матеріалів засобами текстового редактора Microsoft Office Word
 3. Створення презентацій в програмі PowerPoint (ПОСІБНИК)
 4. Інтернет як глобальна комп’ютерна мережа
 5. Інтернет як глобальна комп’ютерна мережа (ПОСІБНИК)
 6. Використання хмарних технологій. Сервіси Веб 2.0. Створення блогів (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Тематика лабораторних занять


 1. Проектування, створення та анімування розгалужених презентацій
 2. Використання тригерів, гіперпосилань та інтерактивних елементів управління у розгалужених презентаціях (ВІДЕО "Як створити тригер")
 3. Відеомонтаж засобами програми Windows Movie Maker (Методичні рекомендації) (ВІДЕО "Работа в Movie Maker")
 4. Призначення і основні можливості програм для створення веб-сторінок 5. Відповідальний: к.п.н., ст. викл. Люльчак С. Ю.