Відповідальні: Кізім С. С.,Кобися В. М., Кобися А. П., Люльчак С. Ю., Шахіна І. Ю.