Головна сторінка
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті працює над розв’язанням важливих наукових проблем: "Теорія і методика створення електронного підручника", "Теоретичні та методичні основи впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес навчальних закладів", "Проблеми нового змісту й удосконалення методики навчання і виховання фахівців" тощо.

Особливістю навчально-методичної роботи викладачів кафедри є ефективна організація самостійної роботи студентів з використанням сучасних комп’ютерних технологій з усіх дисциплін кафедри.

Наукові працівники кафедри та студенти приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, обласних семінарах, олімпіадах тощо.

Основні зусилля кафедри на нинішньому етапі спрямовані на пошук та впровадження нових форм та технологій навчання та залучення студентів до наукової роботи, створення наукових гуртків з метою забезпечення орієнтованої освіти.

Роботи членів наукового товариства неодноразово приймали участь і були відзначені на різноманітних конкурсах та конференціях, які проводились як в нашому університеті, так за його межами.

Проводяться університетські олімпіади з програмування, графічних редакторів, Web-дизайну та Flash-технологій і конкурси на кращу курсову роботу, презентацію та електронну газету, виконані студентами.За результатами конкурсів і олімпіад переможці нагороджені грамотами та цінними подарунками.

Працівники кафедри прийняли участь у обласному конкурсі на отримання грантів та представили проект за який отримали грошову винагороду.

Проводиться робота гуртків та проблемних груп. Проведено університетський конкурс з Web-дизайну. Кращі роботи направлено на участь у обласному конкурсі з Web-дизайну для учнів шкіл, училищ, студентів технікумів та ВНЗ.

Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, обласних семінарах для вчителів трудового навчання і міста тощо. Матеріали конференцій та семінарів публікуються в науково-методичних збірниках. На кафедрі успішно здійснюється науково-дослідна й методична робота. У 2013-2014 роках викладачі кафедри опублікували більше, ніж 300 наукових праць у провідних видавництвах, наукових журналах, збірниках тощо.

Викладачі кафедри керують роботою 5 проблемних груп і 6 гуртків: «Формування інформаційної культури майбутніх вчителів технології засобами інтерактивного освітнього середовища» (Гордійчук Г.Б); «Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів» (Коношевський Л.Л.); «Проблеми розробки та впровадження інформацій-ного освітнього середовища навчального закладу» (Шевченко Л.С.); «Використання соціальних сервісів Internet для підготовки студентів» (Кобися В.М.); «Проектна методика як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів»(Кобися А.П.); «Обробка цифрових зображень в графічних редакторах»(Кириленко Н.М.); «Технологія Web у створенні власної сторінки» (Кізім С.С.); «Використання спеціалізованого програмного забезпечення та засобів ІКТ при створенні дидактичних відеоматеріалів» (Уманець В.О).