Тема. Закон Ома для послідовного та паралельного зєднання провідників.

Мета: сформувати в учнів поняття закону Ома для різних зєднань провідників, закріпити дані знання на практично.

Обладнання: таблиця, збірники задач.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

 1. Організаційний момент.
  1. Облік.
  2. Повідомлення теми і мети уроку.
 1. Актуалізація розумової діяльності учнів.
 1.  
 2. Що називається силою струму?
 3. Що називається опором провідника?
 4. Від чого залежить опір провідника?
 5. Як залежить від температури?
 6. Назвати основні характеристики електричного струму.
 1. Викладення нового матеріалу
 2. Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна прикладеній напрузі і обернено пропорційна опорові цієї ділянки:

  Вперше цю залежність сили струму від напруги й опору встановив у 1827 році німецький вчений Георг Ом. На його честь вона називається законом Ома для ділянки кола.

  На малюнку показано графіки трьох різних провідників.

  Такі графіки називають вольт амперними характеристики провідника (ВАХ).

  Іноді формулу закону Ома записують так:

  добуток I.R називають спадом напруги на даній ділянці кола.

  Якщо вона не містить джерела струму, то поняття напруги і спаду напруги співпадають.

  Послідовне зєднання провідників.

  Сила струму в обох провідниках однакова:

  I=I1=I2

  Відповідно до закону Ома для ділянки кола запишемо:

  U1=I.R1, U2=I.R2, звідки

  Таким чином, при послідовному зєднані провідників напруга на кожному з них пропорційна його опорові.

  Напруга на кінцях ділянки кола, яка складається з двох послідовно зєднаних провідників з опорами R1 і R2 дорівнює сумі напруг на першому і другому провідниках:

  Якщо R-загальний опір ділянки, що складається з двох провідників, то за законом Ома U=I.R

  Прирівнявши останні дві рівності, матимемо R=R1+R2

  Отже, при послідовному зєднанні провідників їхні опори додаються.

  Паралельне зєднання провідників.

  Ознакою паралельне зєднання провідників є розгалуження електричного струму.

  Електричний струм I у зєднані групи провідників з опорами R1, R2 і R3 розгалужується на три частини I1, I2 і I3. У точці, де сходяться три провідники (таку точку називають вузлом), електричний заряд нагромаджуватися не може,

  отже із закону збереження заряду випливає, що сила струму І дорівнює сумі сил струмів I1, I2 і I3:

  Напруга на всіх провідниках однакова

  Тому можна записати

  звідки

  Таким чином, при паралельному зєднані провідників сила струму в окремих провідниках обернено пропорційні їхнім опорам.

  Щоб визначити загальний опір ділянки запишемо:

  Призначивши загальний опір через R, на основі закону Ома маємо:

  Прирівнявши останні рівності, отримаємо:

  Отже, величина обернена до загального опору паралельного зєднання провідників, дорівнює сумі величин, обернених до опорів окремих провідників.

 3. Закріплення матеріалу.
 4. Розвязування задач
 5. №782 (Римкевич)

  Знайти силу струму в стальному провіднику довжиною 10м і перерізом 2мм2 Ю, на який подано напругу12мВ.

  №788 (Римкевич)

  Коло складається з трьох послідовно зєднаних провідників, які підєднанні до джерела з напругою 24В. Опір першого провідника 4Ом, другого-6Ом, і напруг на кінцях третього-4В. Знайдіть силу струму в колі, опір третього провідника і напругу на кінцях першого і другого провідників.

 6. Домашнє завдання § 56 (Гончаренко), вправа 18(1)

При послідовному вмиканні у мережу трьох резисторів з опорами R1=4Ом, R2=6Ом R3=10Ом в ній проходить струм силою 5А. Визначити напругу в мережі і спад напруги на кожному резисторі.

Nazad.gif (943 bytes)