ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО
А С П І Р А Н Т У Р И

До уваги випускників магістратури та спеціалістів!

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського оголошує набір в аспірантуру. Маємо ліцензії на такі галузі науки, спеціальності, форми навчання:

Шифр

галузі

Галузь знань

Спеціальність

код

найменування

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

01

Освіта

014

Середня освіта

 (за предметними спеціалізаціями)

01

Освіта

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

01

Освіта

017

Фізична культура і спорт

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

 

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

-  вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти  магістра з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);

- дослідницької пропозиції, що становить собою авторський текст обсягом 5–7 сторінок, у якому зазначено прогнозовану тему дисертації вступника до аспірантури, обґрунтування її актуальності і методологію осмислення. У цьому документі вступник до аспірантури повинен продемонструвати свою наукову інтенцію, вміння творчо і критично мислити, здібності до генерування нових ідей.

На спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки і 015 Професійна освіта можуть вступати випускники магістратури незалежно від набутої у ЗВО спеціальності (педагогічна, технічна, аграрна та ін.).

 

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, включає:

- заяву випускника;

- копію диплома і додаток до нього із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);

- особовий листок з обліку кадрів;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). Вступники, які не мають наукових праць, представляють наукові доповіді (реферати) з обраної наукової спеціальності;

- дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності, підписану потенційним науковим керівником і завідувачем відповідної кафедри;

- сертифікат (рівень В2) щодо складання іспиту з іноземної мови (за наявності);

- копію картки фізичної особи-платника податків (ідентифікаційний код);

- витяг з рішення Вченої ради вищого навчального закладу (ВНЗ) про рекомендацію до вступу в аспірантуру (за наявності);

- гарантійний лист організації (установи), що підтверджує працевлаштування випускника аспірантури після завершення навчання;

- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Програми і критерії оцінювання вступників до аспірантури можна знайти у відділі аспірантури (корпус 3, кімната 108, 098 530 32 97).