Критерії оцінювання - bodi art

Поиск
Перейти к контенту

Главное меню:

Критерії оцінювання

 

Критерії

Обґрунтування критеріїв

Бали

Зміст
Самостійна робота групи

Розуміння завдання

– робота демонструє точне розуміння завдання;
– мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми;
– включені матеріали, що повністю не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.

10

5

0

Повнота розкриття теми

– повно;
– частково;
– не розкрито.

10
5
0

Виклад аспектів теми

– викладено повно;
– частково;
– не викладено.

10
5
0

Виклад стратегії розв’язку проблеми

– викладена стратегія розв’язку проблеми;
– процес розв’язку неповний;
– процес розв’язку неправильний.

10

5
0

Логіка викладу інформації

– логічний виклад матеріалу;
– порушення логіки;
– відсутність логіки.

10
5
0

Узгоджена робота в групі

– чітко спланована робота групи;
– робота групи частково спланована;
– не спланована робота в групі.

10
5
0

Розподіл ролей в групі

– вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами;
– робота розподілена між більшістю учасників групи;
– декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

5

3

0

Авторська оригінальність

– містить значну кількість оригінальних винахідницьких прикладів;
– у роботі присутні авторські винаходи;
– стандартна робота.

5


3

0

Рівень самостійності роботи групи

– повна самостійність у виконанні роботи;
– часткова самостійність роботи групи;
– несамостійна робота групи.

5

3

0

Оформлення роботи

Граматичне та стилістичне оформлення роботи

– грамотно та стилістично правильно оформлена робота;
– не грубі помилки;
– грубі помилки.

5

3
0

Захист роботи

Якість доповіді

– аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів;
– порушення логіки, неповне представлення результатів;
– відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.

10

5

0

Об’єм і якість знань з теми

– доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв’язки;
– доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;
– доповідачі не володіють матеріалом.

10


3


0

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

– доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;
– доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;
– доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.

5


20

Відповіді на запитання

– доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;
– доповідачі можуть відповідати на всі види запитань;
– доповідачі не можуть відповісти на всі запитання.

10


3

0

Ділові та вольові якості доповідача

– доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;
– доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;
– доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.

5

2

0

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню