Праці доц. Гордійчук Г.Б. за 2020 р.

 

          1.       Гордійчук Г. Б. Результати педагогічного експерименту з формування інформаційної компетентності майбутнього педагога професійного навчання в закладах вищої освіти  / К. О. Данилишина, Г.Б. Гордійчук //Scientific Educational Center Warsaw, Poland // World science №12(52), Vol.2, Indexed by: RS Global, Index Copernicus, Academia.edu, Library.ru, google scolar, Biblioteka narodowa. December 2019 - С. 4-9. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws