Праці доц. Гордійчук Г.Б. за 2018 р.

 

1.       Гордійчук Г.Б.  Науково-дослідницька діяльність студентів у процесі формування їх екологічної компетентності / Г.Б. Гордійчук, Н.А. Яценко // ІІ-а Ювілейна Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті». Вінниця : Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваоіфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2018. C. 251-256.