Список 
друкованих наукових та навчально-методичних праць 

Кізім Світлани Степанівни за 2020 рік

 

          Монографії, підручники, посібники без грифа МОН, навчальні та робочі програми: 

           1. Гуревич Р. С. Організація цифрової екосистеми навчання : навчальнометодичний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, С. С. Кізім, В. О. Уманець : Вінниця : ТОВ «Діло», 2020. – 310 с.

Наукові статті:

1. Кадемія М. Ю. Шляхи реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх педагогів  / М. Ю. Кадемія, С. С. Кізім, С. Ю. Люльчак // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 11th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 123-129. URL: https://sci-conf.com.ua.

2. Kademiya M. U. Modernization of the professional training process in higher educational institutions / M. U. Kademiya, S. S. Kizim, S. U. Liulchak. // The 7th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science» (March 18-20, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. – С. 127–130.