Список 
друкованих наукових та навчально-методичних праць 

Кізім Світлани Степанівни за 2019 рік

 

          Монографії, підручники, посібники без грифа МОН, навчальні та робочі програми: 

       1. Кізім С. С. Використання електронних освітніх ресурсів в умовах функціонування Smart-середовища закладів вищої освіти / С. С. Кізім // Смарт-освіта: досвід, реалії, перспективи / С. С. Кізім. – Вінниця: друкарня «Діло», 2019. – С. 72–101.

          Статті у фахових виданнях:

       1. Кізім С.С. Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах використання електронних освітніх ресурсів  / С.С. Кізім // Інформаційні технології і засоби навчання, 2018, Том 65, №3. - С. 115-132.  (Індексується WOS)

       2. Кізім С.С. Компетентнісний підхід до підготовки кваліфікованих робітників у ЗПТО / С.С.Кізім, Т.В. Пампушко // Сучасні інформаційні технології та  інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 52 / редкол. – Київ-Вінниця:  ТОВ фірма  «Планер»,  2018.  – С.145-148 (Індексується Copernicus)

Статті  у нефахових виданнях:

1. Кізім С. С. Особливості використання хмарних сервісів у професійній підготовці майбутніх учителів / С. С. Кізім //Актуальні проблеми використання інформаційних технологій в освітньому процесі коледжів і технікумів. Збірник матеріалів IV регіональної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВТЕК КНТЕУ, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2019. – С. 59-61