Освіта Німеччини

немецкое образованиеСистема освіти Німеччини — одна з найстаріших у світі. Багатовікові університетські традиції успішно поєднуються в ній з новітніми напрямами в навчанні. Можливо, саме ці особливості роблять Німеччину такою привабливою для студентів з-за кордону: за деякими підрахунками навчання тут проходять більше ста п'ятидесяти тисяч іноземців. І здобуття освіти в Німеччині для іноземних студентів перестало бути чимось недосяжним.

У німецькій системі освіти існує традиційний поділ на початковий, середній і вищий освітні рівні. Шкільний рівень є загальним і безкоштовним; незважаючи на це окрім державних освітніх установ в країні діє велика кількість приватних шкіл і університетів. У тому числі, варто пройти курси німецької мови в Німеччині в центрі у ВНЗ - це допомагає правильно підготуватися до вступних іспитів в місцевий навчальний заклад.

Початковий ступінь

У шестирічному віці діти починають шкільне навчання, яке на цьому етапі включає читання, письмо і деякі інші предмети.

Grundschule — аналог української початкової школи; сюди вступають у віці 6 років і вчаться до 10 в деяких містах (Берлін, Бранденбург) — до 12. Початкова школа ділиться на 4 класи кожен тривалістю в один рік, на навчання виділяється по 20-30 годин кожного тижня. На цьому етапі учні оволодівають базовими предметами, необхідними для подальшого навчання, — читання, писемність, основи природознавства.

Середня освіта

До німецької середньої школи діти вступають у віці 10 років і вчаться аж до 19. Після завершення навчання в початковій школі дітей розділяють залежно від схильностей і здібностей.

Середні школи Німеччини підрозділяються на декілька типів:

-       Hauptschule. Основний ступінь середньої школи, що займає від 5 до 6 років. Навчальне навантаження — близько 30 годин у тиждень. Після успішного завершення Hauptschule учні дістають можливість вступити в професійно-технічне училище або влаштуватися на роботу. Проходження цього ступеня найчастіше пов'язане з підготовкою до трудової діяльності, що не вимагає високої кваліфікації.

-       Realschule. "Реальна школа" призначена для тих, хто показав відповідний середній бал після початкового ступеня; навчання тут займає 6 років. Завершення програми навчання дає можливість влаштуватися на престижнішу роботу, а за наявності високого випускного балу — перейти в гімназію (відразу в старші класи) і згодом вступити до університету.

-       Gymnasium. Навчання в гімназії триває від 8 до 9 років і включає вивчення іноземних мов, літератури, мистецтва, суспільних наук, наук природничо-наукового циклу, техніки, математики. На цьому етапі відбувається спеціалізація учнів. Ті, хто планує згодом вступити до університету, щоб одержати німецьку освіту, залишаються тут аж до тринадцятого класу і одержують статус абітурієнтів. Після його завершення учні складають випускні екзамени з усіх основних предметів; на німецькій мові цей іспит називається Abitur. Аналогічну назву носить і атестат зрілості, який видається після успішного завершення курсу, який відповідає диплому A, - Level, прийнятому у Великобританії і українському атестату про повну середню освіту. При цьому рівень підготовки в останніх двох класах німецьких гімназій надзвичайно високий: за класифікацією ЮНЕСКО він відповідає тому рівню підготовки, який характерний для учнів 1 і 2 курси в країнах з 10-11 літньою системою освіти.

Приватні школи Німеччини

Навчання в приватній німецькій школі (Freie Schulen) представляє великий інтерес для тих, хто планує одержати диплом Abitur. Тільки у приватній школі є можливість зробити це, не маючи українського атестата про середню освіту.

Вища освіта

Є декілька типів ВНЗ в Німеччині система образования в Германии

Усі вищі навчальні заклади Німеччини розділяються на декілька основних типів: університети, спеціалізовані інститути, вищі музичні школи і школи мистецтв, ВНЗ, що вивчають прикладні науки (Fachhochschulen) і академії (Berufsakademien). Схарактеризуємо деякі з них:

-       Університети. Навчання в університеті проходить в два етапи. Навчання на початковому ступені триває від трьох до чотирьох триместрів і, за умови успішного завершення, надає право на одержання кваліфікації ліценціата. На наступному етапі студенти дістають можливість стати магістрами або фахівцями — проте для цього знадобиться вже більше часу — від чотирьох до шести семестрів. Завершуючим етапом університетського навчання є написання випускної кваліфікаційної роботи.

-       Вищі школи (Fachhochschulen). Школа прикладних наук — найкоротший шлях до здобуття вищої освіти в Німеччині. Навчання у вищій школі триває від трьох до чотирьох років і дає можливість одержати знання з однієї з найбільш популярних спеціальностей (сільське господарство, менеджмент і економіка, комп'ютерні технології та ін.). При успішному завершенні курсу присвоюється кваліфікація Diplomgrad.

-       Професійні академії (Berufsakademien). Головна відмінність професійних академій від попередніх двох типів навчальних закладів — орієнтація на одержання практичних навичок. Студенти поєднують академічний процес зі стажуванням і практичними заняттями безпосередньо на виробництві, відповідно до обраної спеціальності. Поєднання навчання і роботи дозволяє професійним академіям по закінченню програми випускати всебічно підготовлених фахівців. Тривалість навчання — три роки, які розділені на шість семестрів, два роки основного навчання + рік поглибленого.