Освіта в Швеції

Управління системою освіти в Швеції покладена на державне Міністерство освіти та створювані ним комісії, що розробляють окремі освітні програми та готують реформи окремих щаблів освіти.Освіта на всіх рівнях – від середньої до вищої школи – безкоштовна. За своїм статусом освітні заклади відносяться до державного сектору. Основною характеристикою шведської системи освіти є її масовість та демократичність. Державне планування передбачає стовідсоткове охоплення середньою освітою та прагне звести до мінімуму обмеження щодо прийому у вищі навчальні заклади (обмеження офіційно визначаються тільки термінами подачі заяв та термінами реєстрацій). Таким чином, універсалізація та загальність, досягнута на середньому щаблі просувається і до системи третього (tertiary) щаблю, тобто після шкільної освіти.

Середня освіта в Швеції. Освіта шкільного рівня починається у віці 7 років (мережа дошкільних закладів охоплює усіх дітей до 3 років). Загальна середня шкільна освіта триває 9 років на трьох щабляхмолодшому, середньому та старшому. Після завершення загальної середньої освіти існує можливість продовжити її в інтегрованій школі вищого щабля (High School), або ж почати трудову діяльність та подальшу освіту поєднувати з роботою. Фактично, наразі майже 100% шведських школярів продовжують шкільну освіту у школі вищого щабля. Інтегрована середня школа вищого щаблю передбачає близько 26 варіантів вибору програм у трьох основних напрямах: однорічні професійно орієнтовані програми, дворічні технічні програми і трьохрічні академічні програми. Всі типи програм пов’язані  між собою й учні мають практично необмежені можливості переходів з одних програм до інших. Крім того, як середня, так і вища освіта може бути одержана в різних навчальних закладах для дорослих (відкритих університетах). Випускних іспитів у школі не існує, і розподіл на різні потоки для продовження освіти після дев’ятирічної школи здійснюється не в залежності від успішності, а в залежності від схильностей учнів та бажаннями батьків.

Вища освіта. Секторизація у вищій освіти не пов’язана зі статусом навчального заклада, оскільки всі навчальні заклади є державними та надають послуги безкоштовно. Вища овіта вимагає як від резидентів, так і від нерезидентів тільки тих витрат, що пов’язані із проживанням та забезпеченням навчальними матеріалами, внесками до студентської асоціації і т. ін. У цілому, вищі навчальні заклади Швеції також прагнуть до нівелювання та універсальності освітніх послуг. Це, в свою чергу, не тільки спрощує систему управління і акредитації, але й призводить до встановлення зв’язків між навчальними закладами і їх програмами, переходами студентів та викладачів з одних вузів до інших. З іншого боку, універсалізація навчальних планів і програм дозволяє одночасно індивідуалізувати навчальні програми кожного студента у рамках загальних навчальних планів ВНЗ. У якості секторів у вищій освіті виокремлюються наступні типи:університети й університетські коледжі;неуніверситетський сектор вищої професійної освіти. Вимоги до вступаючих стосуються наявності шведського чи аналогічного диплома з середньої освіти (особи старше 25 років можуть замінити його на підтвердження стажу роботи в обраній сфері). Вступити до будь-якого вищого навчального закладу можна після навчання на академічному або технічному напрямкі інтегрованої школи вищого щаблю. Такий самий сертифікат можна одержати, якщо закінчити курси відкритого університету.

Навчальний процес. Період навчання до одержання першого диплому (First Degree, еквівалентного ступеню бакалавра) у середньому складає 3-3,5 роки. В університетах після навчання протягом 2 років студентам надається можливість продовжити навчання в університеті до одержання першого диплому – після складання іспиту -Kandidat examenчи перейти до професійного навчального закладу та отримати професійний ступінь. (іспит стосовно одержання професійного ступеню Professional Degree). Подальша траекторія навчання в університетському секторі передбачає перехід до магістратури, навчання протягом 2 років та складання Magister examen. Далі можливе написання та захист докторської дисертації. Для професійного сектору після перших трьох років навчання йде ще чотири роки навчання в ліценціаті. Між ВНЗ одного та інших секторів можливі переходи. Ступені та дипломи, що присуджуються після закінчення ВНЗ, діляться на загальні та професійні. Неуніверситетські коледжі присуджують тільки професійні диплом. Постградуальне навчання можливе в університетах, де є науково-дослідницькі підрозділи. Навчальний рік організаційно розділений на два семестри. Академічний контроль за навчанням здійснюється за допомогою системи балів (credits), що присуджуються за виконання навчальної програми, яка складається з лекційних та практичних занять, а також самостійних дослідницьких робіт. Кількість балів, одержаних за рік, дорівнює близько 40. Якість засвоєння програми перевіряється також постійними тестами (усними та письмовими). Швеція приймає активну участь у міжнародних освітніх проектах, таких як ERASMUS, TEMPUS, COMETT, як на державному так і на інституційному рівнях. Шведські ВНЗ володіють достатньо великою самостійністю у виборі партнерів та визначенні своєї міжнародної політики. Незважаючи на те, що в Швеції існує загальнонаціональний координаційний та інформаційний центр, що займається питаннями міжнародних контактів, - Шведський Інститут (The Swedish Institute) - бажаючим продовжити освіту у Швеції слід спочатку звернутися до обраного навчального закладу та одержати згоду передбачуваного наукового керівника (для аспірантів та стажерів-дослідників). На підставі одержаної згоди можна звертатися до Інституту за фінансовою підтримкою, про яку також буде клопотати обраний заклад. Вступити до вищого навчального закладу на перший щабель для нерезидента практично неможливо, оскільки для цього окрім володіння шведською мовою та еквівалентом атестату зрілості шведського зразка, необхідно надати серйозні обґрунтування для свого прагнення вступити до вищої школи саме у Швеції та гарантії фінансового забезпечення на час усього терміну навчання. Значно простіше зареєструватися на спеціальну програму навчання. Про наявність місць та вимогах до аплікантів можна дізнатися у Шведському Інституті. У багатьох ВНЗ є спеціальні міжнародні програми, де мовою навчання є англійська.