Освіта Китая

Про те, що Китайська Народна Республіка є країною, вірною традиціям, знає кожен. Підтвердження цьому - її історія, релігія, культура. Що ж до освіти, можна справедливо відзначити, що в цій сфері найчисленнішої країни у світі змогли поєднатися традиції і звичаї Китаю з інноваціями і прогресом сучасного світу.

Державний захист освіти

Китай - одна з країн, яка поряд із традиціями, особливостями культури, які сповідують її жителі, змогла виплекати у свідомості людей важливу життєву потребу - в знаннях. Ті ж, хто міг дарувати ці знання народу, завжди вважались не просто освіченими, а такими собі пророками, посвяченими у таїнства "великого". Цим "великим" і була Наука...

Незаперечним фактом є також і те, що саме за 50 років з часу утворення Китайської Народної Республіки, і особливо за 20 років здійснення в Китаї політики реформ, у сфері освіти було досягнуто значних успіхів. Головною причиною цих успіхів є увага і підтримка освіти з боку держави. Нині китайський громадянин в середньому здобуває освіту приблизно протягом 8 років. Чисельність освіченого населення становить 340 млн. осіб. До кінця 1999 року в КНР працювало 1590 тис. навчальних закладів усіх ступенів і категорій, серед них 860 тис. звичайних і понад 730 тис. вищих навчальних закладів. Учнів та студентів налічувалося понад 230 млн. осіб. У навчальних закладах усього було зайнято 16 млн. викладачів, робочих і службовців, з них 12280 тисяч - викладачі. І, попри складність китайської мови, використання елементів одного ієрогліфа для позначення різних понять, а також багаточисельність населення Китайської республіки, китайський уряд завжди приділяв велику увагу загальній і обов'язковій освіті, а також роботі із ліквідації неписьменності серед молоді. І зараз, певне, не кожен китайський юнак або дівчина знають про те, що до 1949 року понад 80% населення в старому Китаї було неписьменним. Чого вже давно не скажеш про сучасних жителів КНР, які приїжджають до України і з успіхом вивчають не тільки державну мову екзотичної для себе країни, але й здобувають авторитет у різноманітних сферах діяльності нарівні з місцевими жителями.

Система освіти в Китаї

Система освіти у навчальних закладах Китайської Народної Республіки включає дошкільну освіту, початкову школу, неповну середню школу, повну середню школу, університет, аспірантуру. Відповідно до цієї градації, вік учнів і терміни навчання такі: дитячі садки набирають дітей дошкільного віку від 3-х років і готують їх три роки. Початкова школа і неповна середня школа зараз паралельно практикують навчальну систему "6.3", "5.4" і "9 років підряд" (у більшості районів поширена, в основному, система "6.3"). Тому термін навчання у початковій школі - 6-5 років, у неповній середній школі - 3-4 роки; вік тих, що вступають до початкової школи - 6-7 років, а до неповної середньої школи - 12-13 років.

День знань у Китаї відзначають відповідно до світової традиції - 1 вересня: саме в цей час всі школярі і студенти країни починають свій новий етап в опануванні життєвих істин і освоєнні наук. При цьому вони мають тривалі зимові канікули - з кінця грудня і майже до початку лютого. Для іноземців же цілий рік проводяться мовні курси, розраховані на різні терміни - від 1 місяця до 1 року. Отже, якщо ви вирішили здобути освіту в Китаї, за умови особистої посидючості і здібностей, можна оволодіти знаннями на мові країни.

Під час вступу кожен університет висуває свої вимоги: для того, щоб бути прийнятим у вищий навчальний заклад і одержати ступінь "бакалавра", необхідно бути не старшим за 25 років і мати атестат про середню освіту. Для вступу на мовні курси жодних особливих вимог не висувається. А мовній підготовці у китайській системі освіти приділяється чимало уваги, адже відповідний рівень знання китайської мови необхідний для всіх мовних програм. Але, якщо ж ви вирішили вступити на мовний курс зі "слабким" знанням мови, особливо хвилюватися не варто - вас запишуть до групи відповідного рівня.

Вчитель - професія елітна

Гарноюю китайською традицією, яка заслуговує на наслідування з боку інших держав, є пошана до вчителя. Не дарма великих людей китайського світу називали словом "дзи" - вчитель, яке викликає зворушення і захоплення. Діючи згідно з цим давнім звичаєм, китайський уряд приділяє також серйозну увагу підвищенню соціального статусу вчителя, а в 1995 році в КНР було запроваджено свято вчителя, яке відзначається 10 вересня. Ця дата стала в Китаї першою, присвяченою людям вчительської професії. Для китайців є цілком природним, що така першість належить саме людям сфери освіти.

Але й до викладачів Китайської Народної Республіки висуваються чималі вимоги. Однією з помітних особливостей - вимогою до вчителів Китаю - є... вік: віковий ценз дозволяє підтримувати професіоналізм вчителя, а також дає можливість молодим викладачам проявити себе, тим самим підтримуючи прогрес суспільства. І, звичайно ж, держава стежить за рівнем підготовки викладача, який цілком може бути різним - рівень знань та підготовки вихователя у дитячому садку справедливо може відрізнятися від рівня викладача середнього професійного училища або керівника практики. Отже, за турботу держави про матеріальні, моральні і соціальні блага вчителі відчувають велику відповідальність і намагаються виконати покладену на них місію.

Умови прийому іноземців до ВНЗ Китаю

Якщо Ви - любитель екзотики і вирішили здобути освіту в Китайській Народній Республіці, Вам потрібно пам'ятати про такі обов'язкові вимоги: претендент на вступ до в китайського ВНЗ на бакалаврську програму мусить мати 18 повних років і атестат про закінчення середньої школи. Рівень знання китайської мови для вступу на мовні курси значення не має. Заяву про вступ на бакалаврську програму краще подавати навесні попереднього навчального року (крайній термін - червень). Заяви про прийом на мовні курси приймаються з вересня до кінця грудня (на весну) і з лютого до кінця червня (на осінь). Існують також короткотермінові літні курси.