Головна сторінка

Відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93, навчального плану, освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми студенти мають практичну підготовку, а саме навчальну та виробничу практики.


Відповідно до навчального плану студенти проходять навчально-ознайомчу практику (2 семестр, 4 кредитів, обсяг кредиту 30 / 120 год), технологічну (6 семестр, 6 кредитів, обсяг кредиту 36 / 216 год.; педагогічну практику (8 семестр, 6 кредитів, обсяг кредиту 36 / 216 год.)


Практика студентів є важливою і невід’ємною складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців, логічним продовженням лекційних, практичних та семінарських занять і початковою ланкою в системі їх практичної підготовки до роботи у навчальних закладах, які мають I-ІІ рівень акредитації, професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві.