Замовлення літератури

Інформація для аспірантів та пошукувачів щодо можливості замовлення літератури

www. rambook.ru або e-mail: osvita2005@ukr.net або тел. (044) 228-81-29, 237-59-92 – видавничо-поліграфічний комплекс з підготовки й друку наукової літератури, комплектування бібліотек укр., рос. і англ. мовами видання – можна замовити для прочитання літературу з певної тематики;


www.ime.edu-ua.net або e-mail: admin@ime.edu-ua.net або 040060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9 або тел. (044) 440-96-27 – Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. Можна замовити книги;


www.novashkola.ua – ПП «Контур плюс» (Нова школа) – замовлення ППЗ з предметів шкільного курсу.