Узгодження теми

Документація

Перелік документів,
які подаються до Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень
з педагогічних і психологічних наук в Україні для узгодження теми
кандидатської дисертації


1. Витяг із рішення вченої ради вищого навчального закладу, науковоїустанови про затвердження теми дисертаційного дослідження із зазначенням шифру наукової спеціальності, прізвища, ім'я, по батькові, наукового ступеня, посади наукового керівника.
2. Обґрунтування теми (3-4 стор.) з визначенням актуальності досліджуваної теми, об'єкту, предмету, мети, завдання, гіпотези, практичної та теоретичної значущості дослідження тощо.
3. Зміст дисертаційного дослідження (назви розділів та параграфів).

Відомості про автора:

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • рік народження;
  • який вищий навчальний заклад закінчив(ла) і за якою спеціальністю; місце роботи, посада;
  • виконується дисертаційне дослідження: в аспірантурі (стаціонарна чи заочна форма навчання), чи в якості здобувача;
  • адреса з поштовим індексом, телефон.


Наша адреса:
Президія НАПН України, відділ координації наукових досліджень,вул.Артема, 52-А, кім. 320,
м.Київ, 04053,
тел.: (44)
484-33-92, (44) 481-37-22
Адреса сайту: "http://naps.gov.ua/" - Міжвідомча рада, протоколи засідань