Список аспірантів

Аспіранти  2012-2013

Прізвище, ім'я по батькові

Керівник

Тема дослідження

Дата затвердження

Форма навчання

1.

Адабашева Фатма Бекірівна

к.п.н., доц. Коношевський Л.Л.

Підготовка майбутнього вчителя філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища

пр № 6 від 28.12.2011 р.

о/ф.

2.

Добровольська Наталія Вікторівна

к.п.н., ст.викл.
Шевченко Л.С.

Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор

Пр. № 1279 №6 від 27.06.2006р.

з/ф.

3.

Кобися Алла
Петріівна

к.п.н., ст.викл.
Шевченко Л.С.

Розвиток пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ засобами телекомунікацій

Пр. №8 від
29.08.2007 р.

Пр. №1 від
29.01.2008 р.

о/ф.

4.

Куцак Лариса Вікторівна

к.п.н., ст.викл.
Шевченко Л.С.

Формування професійної компетентності вчителя технології засобами мережевих комунікацій

пр. № 9 від 21.12.2010 р.

о/ф.

5.

Лутковська Світлана Михайлівна

к.п.н., доц.Кадемія М.Ю.

Формування екологічної культури студентів аграрних коледжів засобами мультимедіа

пр. №6 від 29.12.2010 р.

з/ф.

6.

Уманець Володимир Олександрович

к.п.н., ст.викл.
Шевченко Л.С.

Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці

Пр.№2 від
30.03.2010 р.

о/ф.

7.

Федорук Галина Миколаївна

к.п.н., доц.Кадемія М.Ю.

Підготовка учителів технологій до формування економічної компетентності учнів основної школи

пр. № 6 від 28.12.2011 р.

з/ф.

8.

Тарнауз Ольга Ігорівна

д.п.н., проф. Шестопалюк О.В.

‘‘Розвиток громадянської компетентності майбутніх учителів-філологів’’

пр. №6 від 09.08.2012 р.

 

9.

Люльчак Світлана Юріївна

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Формування професійних знань та умінь майбутніх електромеханіків засобами інтерактивного навчання спеціальних дисциплін

Пр. №6 від
01.02.06 р.
Пр. №1 від
29.01.08 р.
(з 01.05.2010 по 01.05.2011 - академічна відпустка)

з/ф.