Список аспірантів

Аспіранти  2009-2010

Прізвище, ім'я по батькові

Керівник

Тема дослідження

Дата затвердження

Форма навчання

1.

Голєва Тетяна Володимирівна

к.п.н., доц.
Пінаєва О.Ю.

Формування готовності майбутніх учителів історії до фахової діяльності засобами інноваційних технологій

Пр.№3 від
23.12.2009 р.

з/ф.

2.

Кізім Світлана
Степанівна

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Формування професійних знань і вмінь майбутніх кваліфікованих робітників електрорадіотехнічних професій засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Пр.№2 від
20.09.2006 р.

Пр.№3 від
25.03.2008 р.

з/ф.

3.

Кобися Алла
Петріівна

к.п.н., ст.викл.
Шевченко Л.С.

Розвиток пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ засобами телекомунікацій

Пр. №8 від
29.08.2007 р.

Пр. №1 від
29.01.2008 р.

о/ф.

4.

Кобися Володимир Михайлович

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Підготовка техніків-програмістів засобами проектування комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ

Пр. №8 від
29.08.2007 р.

Пр. №1 від
29.01.2008 р.

о/ф.

5.

Коломієць Тарас Дмитрович

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій

 

о/ф.

6.

Лавров Анатолій Іванович

к.п.н., доц.
Коношевський Л.Л.

Формування фахових знань майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю у процесі вивчення спеціальних дисциплін

 

з/ф.

7.

Петрович Сергій
Драганович

к.п.н., доц.
Коношевський Л.Л.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обчислювальної техніки в процесі вивчення спеціальних дисциплін в технічних коледжах

Пр. №11 від
26.04.2006 р.

Пр. №7 від
25.09.2007 р.

з/ф.

8.

Люльчак (Тозюк)
Світлана Юріївна

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Формування професійних знань та умінь майбутніх електромеханіків засобами інтерактивного навчання спеціальних дисциплін

Пр. №6 від
01.02.06 р.
Пр. №1 від
29.01.08 р.
(з 01.05.2010 по 01.05.2011 - академічна відпустка)

з/ф.

9.

Уманець Володимир Олександрович

к.п.н., ст.викл.
Шевченко Л.С.

Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці

Пр.№2 від
30.03.2010 р.

о/ф.

10.

Шестопал Ольга Володимирівна

к.п.н., доц.
Коношевський Л.Л.

Формування професійних знань майбутніх учителів іноземної мови засобами мультимедіа

Пр.№8 від
26.10.2004

з/ф.

11.

Якимович Ольга Несторівна

д.п.н.
Козловська І.М.

Формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування

Пр. №5 від
27.12.2006 р.

Пр. №3 від
20.03.2007 р.

з/ф.