Список аспірантів

Аспіранти  2008-2009

Прізвище,
ім’я по батькові

Керівник

Тема дослідження

Дата затвердження Роки навчання Форма навчання

1.

Євтєєв В'ячеслав Віталійович

к.п.н., доц. Коношевський Л.Л.

Підготовка майбутніх вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності засобами віртуальних комплексів

 

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.

о/ф.,
держ.

2.

Кізім Світлана
Степанівна

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Формування професійних знань і вмінь майбутніх кваліфікованих робітників електрорадіотехнічних професій засобами інформаційно-комунікаційних технологій

 

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
2009-2010 - 4 р.

з/ф.,
ком.

3.

Мельник Людмила Вікторівна

д.п.н., проф.
Тверезовська Н.Т.

Формування готовності майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей до застосування інтерактивних технологій в навчальному процесі

Пр. №5 від 22.05.07р.

Пр. №378 від 31.05.07 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.

о/ф.,
держ.

4.

Петрович Сергій Драганович

к.п.н., доц.
Коношевський Л.Л.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обчислювальної техніки в процесі вивчення спеціальних дисциплін в технічних коледжах

Пр. №11 від 26.04.2006 р.

Пр. №7 від 25.09.2007 р.

2007-2008 - 1 р.
2008-2009 - 2 р.
2009-2010 - 3 р.
2010-2011 - 4 р.

з/ф.,
ком.

5.

Радзіховська Лариса Миколаївна

д.п.н., проф.
Тверезовська Н.Т.

Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів математики до роботи з обдарованими учнями

Пр. № 3 від 25.03.2008 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
2009-2010 - 4 р.

з/ф., ком.

6.

Тозюк Світлана
Юріївна

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Формування професійних знань та умінь майбутніх електромеханіків засобами інтерактивного навчання спеціальних дисциплін

Пр. №6 від
01.02.06 р.

Пр. №1 від
29.01.08 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
2009-2010 - 4 р.

з/ф.,
ком.

7.

Якимович Ольга Несторівна

д.п.н.
КозловськаІ.М.

Формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування

Пр. №5 від 27.12.2006 р.
Пр. №3 від 20.03.2007 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
2009-2010 - 4 р.

з/ф.,
ком.

8.

Кобися Володимир Михайлович

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Підготовка техніків-програмістів засобами проектування комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ

Пр. №1 від 29.01.2008 р.

2008-2009 - 1 р.
2009-2010 - 2 р.
2010-2011 - 3 р.

о/ф.,
держ.