Список аспірантів

Аспіранти  2016-2017

Прізвище, ім'я по батькові Керівник Тема дослідження Дата затвердження Форма навчання

1                    

Можаровська Олена Едуардівна

к.п.н., доц.

Гордійчук Г.Б.

Формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців у коледжах технічного профілю

пр. № 1078 від 28.04,.2015 р.

з/ф.

2                    

Крижановський Андрій Іванович

к.п.н., доц.

Шевченко Л.С.

Формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в інформаційному освітньому середовищі педагогічного коледжу

пр. № 8 від 28.01,.2015 р.

з/ф.

3                    

Бузенко Ірина Леонідівна

к.п.н., доц.

Шахіна І.Ю.

Формування еколого-валеологічної компетентності студентів педагогічного коледжу в процесі професійної підготовки

пр. № 8 від 29.12,.2015 р.

з/ф.

4                  

Тимейчук Анна Миколаївна

к.п.н., доц. Кадемія М.Ю.

Підготовка викладачів спеціальних дисциплін до організації проектної діяльності майбутніх магістрів туризмознавства

пр. № 8 від 28.01.2015 р.

з/ф.

5                  

Сапогов Микита Володимирович

к.п.н., доц. Кадемія М.Ю.

Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю засобами ІКТ

 

денна, держ. замовл.

6                  

Сірак Інна Петрівна

к.п.н., доц. Кадемія М.Ю.

Формування готовності до професійної самореалізації майбутніх медичних сестер

 

з/ф.

7                  

Кушнір Аліна Сергіївна

к.п.н., доц.

Шевченко Л.С.

Формування іншомовної компетентності студентів педагогічних коледжів засобами smart-технологій

 

з/ф.

8                  

Парубок Катерина Олександрівна

к.п.н., доц.

Гордійчук Г.Б.

Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці вчителя технологій

 

з/ф.

9                  

Черчик Наталія Леонідівна

к.п.н., доц.

Коношевський Л.Л.

Педагогічні умови формування біотичної культури в майбутніх фахівців медичного профілю на заняттях біологічних дисциплін

 

з/ф.

10             

Кіржа Надія Василівна

к.п.н., доц.

Кобися В.М.

Формування комунікативних навичок у студентів медичних навчальних закладів з використанням ІКТ

 

з/ф.