Список аспірантів

Аспіранти  2007-2008

Прізвище, ім'я по батькові аспіранта

Керівник

Тема дослідження

Дата затвердження

Роки навчання

Форма навчання

1.

Білик Оксана Сергіївна

д.п.н., проф.
Козловська
І.М.

Педагогічні умови інтеграції методів навчання фахових дисциплін майбутніх будівельників у вищих технічних навчальних закладах

Пр. № 5 від
28.12.2005 р.

Пр. №7 від
26.09.2006 р.

2005-2006 - 1 р.
2006-2007 - 2 р.
2007-2008 - 3 р.
2008-2009 - 4 р.
(17 лютого 2009 р. відбувся захист кандидатської дисертації)

з/ф.,
ком.

2.

Гезун Ольга Іванівна

д.п.н., проф.
Козловська
І.М.

Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки

Пр. № 5 від 29.12.2004 р.

Пр. № 3 від 29.03.2005 р.

2004-2005 - 1 р.
2005-2006 - 2 р.
2006-2007 - 3 р.
2007-2008 - 4 р.
(17 березня 2009 р. захист кандидатської дисертації)

з/ф.,
ком.

3.

Гуцал (Роздоба) Віталіна Вікторівна

д.п.н., проф.
Тверезовська Н.Т.

Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки

Пр. №9 від р.

Пр. №6 від 19.06.2007 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
2009-2010 - 4 р.

з/ф.,
ком.

4.

Євтєєв В’ячеслав Віталійович

к.п.н., доц. КоношевськийЛ.Л.

Підготовка майбутніх вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності засобами віртуальних комплексів

 

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.

о/ф.,
держ.

5.

Кізім Світлана Степанівна

к.п.н., доц.
КадеміяМ.Ю.

Формування професійних знань і вмінь майбутніх кваліфікованих робітників електрорадіотехнічних професій засобами інформаційно-комунікаційних технологій

 

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
2009-2010 - 4 р.

з/ф.,
ком.

6.

Кустовська Ірина Миколаївна

к.п.н., доц.
Кадемія
М.Ю.

Формування комунікативної культури майбутніх економістів

Пр. № 9
від 30.03.05 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
(випуск 2008 р.)

о/ф.,
держ.

7.

Мельник Людмила Вікторівна

д.п.н., проф.
Тверезовська
Н.Т.

Формування готовності майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей до застосування інтерактивних технологій в навчальному процесі

Пр. №5

Пр. №378 від 31.05.07 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.

о/ф,
держ.

8.

Петрович Сергій Драганович

к.п.н., доц.
КоношевськийЛ.Л.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обчислювальної техніки в процесі вивчення спеціальних дисциплін в технічних коледжах

Пр. №11 від 26.04.2006 р.

Пр. №7 від 25.09.2007 р.

2007-2008 - 1 р.
2008-2009 - 2 р.
2009-2010 - 3 р.
2010-2011 - 4 р.

з/ф.,
ком.

9.

Радзіховська Лариса Миколаївна

д.п.н., проф.
Тверезовська
Н.Т.

Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів математики до роботи з обдарованими учнями

Пр. № 3 від 25.03.2008 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
2009-2010 - 4 р.

з/ф.,
ком.

10.

Румянцева Катерина Євгеніївна

к.п.н., доц.
КоношевськийЛ.Л.

Підготовка майбутніх економістів до розв’язання творчих фахових завдань засобами моделювання

Пр. № 13
від 29.06.05р.
Пр. № 5 від 30.05.2006 р.

2005-2006 - 1 р.
2006-2007 - 2 р.
2007-2008 - 3 р.
2008-2009 - 4 р.

з/ф.,
ком.

11.

Тозюк Світлана Юріївна

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Формування професійних знань та умінь майбутніх електромеханіків засобами інтерактивного навчання спеціальних дисциплін

Пр. №6 від 01.02.06 р.

Пр. №1
від 29.01.08 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
2009-2010 - 4 р.

з/ф.,
ком.

12.

Черниш Тамара Миколаївна

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Використання інформаційних технологій у процесі викладання спеціальних дисциплін

 

2007-2008 - 1 р.
(відраховано з аспірантури,
Наказ № 82 від 05.05.2008 р.)

з/ф.,
ком.

13.

Якимович Ольга Несторівна

д.п.н.
Козловська І.М.

Формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування

Пр. №5 від 27.12.2006 р.
Пр. №3 від 20.03.2007 р.

2006-2007 - 1 р.
2007-2008 - 2 р.
2008-2009 - 3 р.
2009-2010 - 4 р.

з/ф.,
ком.

14.

Кобися Володимир Михайлович

к.п.н., доц.
Кадемія М.Ю.

Підготовка техніків-програмістів засобами проектування комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ

Пр. №1 від
29.01.2008 р.

2008-2009 - 1 р.
2009-2010 - 2 р.
2010-2011 - 3 р.

о/ф.,
держ.