Список пошукачів

Пошукачі  2015-2016

Прізвище, ім'я, по батькові

Керівник

Тема дослідження

Дата затвердження

Форма навчання

1.

Москов Василь Анатолійович

к.п.н., доц. Кадемія М.Ю.

Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю у фаховій підготовці

пр. № 13 від 24.03.2016

пошукач

2.

Бєлкін Ігор Володимирович

к.п.н., доц. Коношевський Л.Л.

Педагогічні умови використання ділових ігор у професійній підготовці менеджерів маркетингових комунікацій у вищих навчальних закладах

пр. № 8 від 28.02.2013

пошукач

3.

Мустафаєва Дарина Денисівна

к.п.н., доц. Гордійчук Г.Б.

Формування готовності до використання інформаційного освітнього середовища у професійній діяльності вчителя технологій

пр. №8 від
29.12.2015 р.

пошукач

4.

Павлюк Богдан Валерійович

к.п.н., доц. Шевченко Л.С.

Формування проектної компетентості майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки

пр. №3
від 29.03. 2016
р.

пошукач

5.

Копняк Катерина Валентинівна

к.п.н., доц. Шевченко Л.С.

Формування управлінської компетентності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки

пр. № 8 від 15.12.2015 р.

пошукач