Планування

Перелік документів для планування місць в аспірантурі (докторантурі) ВДПУ та інших ВНЗ України на 2010 рік


1. Службова записка завідувача кафедри на кожного претендента окремо з відображенням:

- шифру і назви наукової спеціальності претендента;
- форми навчання (з відривом від виробництва, без відриву від виробництва);
- потреби структурного підрозділу у підготовці науково-педагогічних кадрів;
- механізму та гарантії працевлаштування: після завершення навчання в аспірантурі (докторантурі) обов'язково вказати посаду і величину ставки, на яку планується влаштувати випускника аспірантури (докторантури)

Погодження:

- декан - директор інституту (декан факультету):
- начальник навчально-методичного відділу;
- начальник планово-фінансового відділу;
- завідувач відділу аспірантури.

2. Мотивований висновок прогнозованого наукового керівника (консультанта) з відображенням:

- актуальності та перспективності наукового дослідження;
- наявності необхідного матеріально-технічного забезпечення;
- наукових досягнень здобувача;
- спроможності претендента виконати і вчасно захистити дисертацію; Погодження:
- завідувач кафедри, на якій працює науковий керівник (консультант);
- завідувач відділу аспірантури.


3. Відомості про здобувача (заповнюється здобувачем)

Погодження:
- завідувач кафедри, на якій працює претендент;
- начальник відділу кадрів;
- завідувач відділу аспірантури.

Сформований пакет документів завідувач кафедри, на якій працює претендент, подає у відділ аспірантури.

Термін подачі пропозицій - до 3 грудня 2009 року.