Електронні видання АК

Перелік електронних наукових фахових видань України

1. Анали Мечниковського Інституту (Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України) - з медичних наук, 19.01.06; з фармацевтичних наук, 18.11.09
2. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України" (педагогічні науки, психологічні науки). 18.11.09
3. Демократичне врядування. Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при президентові України - з економічних наук та державного управління - 02.07.08
4. Державне будівництво (Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України) - з державного управління, 18.01.07.
5. Державне управління: теорія та практика (Національна академія державного управління при Президентові України) - з державного управління, 08.06.05.
6. Державне управління: удосконалення та розвиток, (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) - з державного управління, 08.07.09
7. Ефективна економіка, (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) - з економічних наук, 08.07.09
8. Збірник наукових праць "Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки", (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Житомирський державний університет імені Івана Франка) - з економічних наук, 08.07.09
9. Інформаційні технології і засоби навчання (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України) - з педагогічних наук, 12.04.07.
10. Історія науки і біографістика (Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН) - з історичних та сільськогосподарських наук (історія сільськогосподарських наук), 12.04.07.
11. Морфологія (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України) - з медичних наук, 18.01.07.(14.06.2007).
12. Народна освіта (Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Інститут педагогіки АПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого) - з педагогічних наук, 20.09.07
13. Науковий вісник Донбасу. Серія "Педагогічні науки". (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Донбаський державний технічний університет) - з педагогічних наук, 25.05.09
14. Наукові доповіді Національного аграрного університету - з сільськогосподарських та ветеринарних наук, 09.03.06.
15. Наукові доповіді Національного аграрного університету - з біологічних наук, 15.02.07.
16. Наукові доповіді Національного аграрного університету - з технічних наук, 12.04.07.
17. Наукові праці Вінницького національного технічного університету - з технічних наук, 13.02.08
18. Проблеми системного підходу в економіці (Національний авіаційний університет МОН України) - з економічних наук, 04.07.06.
19. Публічне адміністрування: теорія та практика. (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України) - з державного управління, 14.10.09
20. Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського державного інституту фізичної культури - з фізичного виховання і спорту, 30.06.05.
21. Теоретичні та прикладні питання державотворення (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України) - з державного управління, 13.02.08
22. Теорія та методика управління освітою (Університет менеджменту освіти) - з педагогічних наук, 25.05.09
23. Форум права (Харківський національний університет внутрішніх справ) - з юридичних наук, 18.01.07.
24. Часопис Академії адвокатури України - з юридичних наук, 25.05.09.