Державна атестація проводиться після закінчення підготовки на певному освітньо-кваліфікаційному рівні з метою оцінки рівня знань та фактичної підготовленості до роботи за фахом відповідно до вимог державного освітнього стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики).

Державну атестацію на рівні бакалавра, спеціаліста і магістра здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Державна атестація передбачає для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 

 

 

 

            

 

 

Архів (2010-2013рр.)