Доцент Шахіна Ірина Юріївна
У 1996 р. закінчила із золотою медаллю фізико-математичний факультет Тиврівського ліцею поглибленої підготовки  в галузі наук.
У 2001 р. закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та здобула кваліфікацію «Вчитель математики та основ інформатики».
У 2001-2002 рр. працювала вчителем математики у СЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 м. Вінниця.
2002-2003 рр. ст. лаборант кафедри історії слов’янських народів історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету.
2003 по 2006 роки навчалась в аспірантурі (очна форма навчання) ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
2004-2005 рр. та 2006-2007 рр. асистент кафедри математики Інституту перспективних технологій, економіки та фундаментальних наук Вінницького державного педагогічного університету.
У січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему: «Формування креативності у майбутніх учителів математики засобами мультимедіа».
У лютому 2007 року переведена на посаду старшого викладача кафедри інформаційних технологій та інноваційних методик навчання.
З жовтня 2012 року – доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, а з січня 2013 року – присвоєно вчене звання доцента.
Шахіна І.Ю. викладає такі навчальні дисципліни:
- «
Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання»;
- «
Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях»;
- «
Інформатика та обчислювальна техніка (для спеціальності: Професійна освіта (Комп'ютерні технології))»;
- «
Інформатика (для спеціальностей: Середня освіта, Трудове навчання і технології)»;
- «
Логічне програмування та бази даних»;
- «
Комп'ютерно-орієнтовані технології навчання».
Ірина Юріївна керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт з інформаційних технологій.
Є керівником наукової проблемної групи на тему «Використання ІКТ в освітній діяльності» та керівником конкурсу «Розробка кращого проекту з дисципліни «Інформатика» та «На кращу роботу з дисципліни «Основи інформатики з елементами програмування».
Бере активну участь у проведенні олімпіад, а саме: з «Інформатики» та «Інформаційних технологій»; керує підготовкою студентів до участі в конференціях, семінарах та Всеукраїнських конкурсах. Розробляє навчальні програми та електронні навчально-методичні комплекси, бере активну участь у написанні та підготовці до друку навчально-методичної літератури. Систематично приймає участь у засіданнях науково-методичного семінару кафедри.
Здійснює рецензування курсових, дипломних та дисертаційних робіт, навчальних програм та посібників викладачів вищих навчальних закладів.
Шахіна І.Ю. є одним із співвиконавців кафедральної науково-дослідної теми «Педагогічні умови застосування освітнього наукового порталу у ВДПУ» (2011-2015 р.) та «Створення і наповнення інформаційного освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу» (2016-2020 р.), бере активну участь у науково-дослідній лабораторії «Інформаційний освітній портал у педагогічній освіті й освіті дорослих» (2015-2018 р.).
Відповідає за рубрики «Підготовка науково-педагогічних працівників» та «Впровадження Болонської декларації в навчальний процес», матеріали яких розміщені на віртуальному сайті кафедри.
Є заступником голови методичної ради ІМАД та секретарем навчально-методичної комісії Інституту магістратури, аспірантури та докторантури з 2012 року.
У квітні 2011 року отримала Сертифікат міжнародного зразка програми Intel® «Навчання для майбутнього».
У 2013 р. нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи у підготовці педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів Вінниччини та за підсумками роботи у 2012-2013 навчальному році.
У вересні 2015 року занесена на дошку пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
У квітні 2016 р. нагороджена подякою від керівника групи освітніх програм компанії «Майкрософт Україна» за підготовку студентки Ільїної О.  І. до XIIВсеукраїнського конкурсу Microsoft «Учитель-новатор» з конкурсною роботою «Медійні технології в освітній діяльності», яка увійшла до списку лауреатів.
У травні 2016 р. нагороджена подякою за активну участь у Всеукраїнському проекті «ЄС: Вибір української молоді» від Представництва ЄС в Україні підписаною послом ЄС в Україні, Головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські та Головою ГО «Молодіжна Альтернатива» Людмилою Кудіною.
У червні 2016 р. нагороджена подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів у 2015-2016 навчальному році.
 У листопаді 2016 р. нагороджена  подякою Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації за активну участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» та впровадження результатів наукових досліджень.
У лютому 2017 р. нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентки  Ільїної Олександри, яка зайняла І місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2017».
У травні 2017 р. отримала сертифікат за участь у V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», що відбувалася в Інституті психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання, підписаний академіком  НАПН України Смульсон М. Л.
У червні 2017 р. нагороджена грамотою за істотний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій для студентів вищих навчальних закладів «IT-Universe 2017» підписаною Головою міжнародного оргкомітету Міжнародної студентської ІТ-олімпіади «IT-Universe», Головою Активу ВОО «Співтовариство ІТ-директорів України» Володимиром Бузмаковим.
У травні 2017 р. нагороджена подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016-2017 навчальному році.
У листопаді 2017 р. нагороджена грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за активну участь у науково-методичному забезпеченні підготовки майбутніх учителів і впровадженні результатів наукових досліджень.
Сфера наукової діяльності: «Формування креативності у майбутніх учителів засобами мультимедійних технологій».
Основні положення та результати наукових досліджень Шахіної І. Ю. висвітлено у понад 170 наукових та методичних публікаціях, з них: 42 у провідних фахових виданнях, що належать до переліку ВАК України (з яких 4 – іноземною мовою та 2 ­– включені у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch’s PeriodicalsDirectory (New Jersey, USA)), 1 видання індексується міжнародною базою даних Web of Science, 8 - індексуються базою даних Copernicus, 1 - методичні рекомендації, 6 - лабораторних практикумів, 2 навчально-методичні посібники, 12 навчальних посібників, 17 навчальних програм, 50 статей у матеріалах конференцій та збірниках наукових праць. Прийняла участь у більше 80 міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, методологічних семінарах.