Сапогов Микита Володимирович
          Аспірант 2-го року навчання денної форми навчання, зі спеціальності 015 Професійна освіта, кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемія М.Ю.
     У 2016 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримав диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобув кваліфікацію викладач вищого навчального закладу.
     З 2016 року працює завідувачем лабораторіями кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
      У 2016 році затверджено тему дисертаційного дослідження: «Формування професійно-педагогічної компетентності студентів магістратури засобами Smart-технологій».