Данилишина Катерина Олександрівна – старший лаборант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

У 2016 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Викладач технічних дисциплін».
   З 2016 року працює старшим лаборантом кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології та підготовки фахівців вищої кваліфікації, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
   У 2016 вступила до аспірантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, заочної форми навчання, зі спеціальності 015 Професійна освіта, кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, Гордійчук Г.Б.