Кандидат педагогічних наук, старший викладач Куцак Лариса Вікторівна
   Закінчила з відзнакою у 2006 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і одержала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін, вчителя основ інформаційних технологій.
  З жовтня 2004 р. по листопад 2009 р. працювала у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі викладачем комп'ютерної підготовки.
  З листопада 2009 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
  З 2011 по 2014 рр. навчалась в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
  У 2015 році успішно захистила дисертацію на тему «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами мережевих комунікацій» і отримала ступінь кандидата педагогічних наук.
   Викладає дисципліни:
   - «Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях»;
   - «Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта»;
   - «Комп'ютерно-орієнтовані технології навчання».
   Сфера наукової діяльності – «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес».
   Куцак Л. В. бере участь у наукових конференціях та публікує статті у збірниках наукових праць.