Професор, доцент, кандидат педагогічних наук Коношевський Леонід Леонідович закінчив у 1979 році Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, фізико-математичний факультет, спеціальність «фізика», вчитель фізики загальноосвітньої школи.
Працює у Вінницькому державному педагогічному університеті з вересня 1979 року старшим лаборантом кафедри фізики, інженером кафедри математики, асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання, з вересня 2003 року доцентом кафедри інформаційних технологій та інноваційних методик навчання, з квітня доцентом кафедри інформаційних технологій в освіті, з грудня 2009 року доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. З вересня 2003 року по травень 2007 року виконував обов’язки заступника завідувача кафедри інформаційних технологій та інноваційних методик навчання.
У вересні 2001 р. пройшов курсову підготовку за програмою «Основи проектування курсів дистанційного навчання».
У червні 2006 р. пройшов навчання за дводенним курсом «Методика викладання основ інформаційно-комунікаційних технологій».
У 2012 р. успішно завершив 64-годинний курс за програмою «Intel® «Навчання для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту України.
У квітні 2018 р. рішенням вченої ради Вінницькогодержавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського присвоєно вчене звання професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
У 1997 році, без відриву від основної роботи, підготував і успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження особливостей застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі педвузу (на матеріалі курсу фізики)».
Коношевський Л.Л. викладає дисципліни:

- «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»;

- «Комп'ютерна обробка психологічних досліджень»;

- «Основи автоматизованих систем проектування»;

- «Теорія управління та інформаційні системи»;

- «ІКТ для аналізу, використання та оброблення науково-педагогічних досліджень»;

- «Моделювання в системах відкритої освіти»;

- «Управління науковими проектами».

Керує роботою аспірантів, написанням дипломних, курсових робіт з інформаційних технологій студентів Інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Бере безпосередньо участь у розробці навчальних програм, написанні та підготовці до друку навчально-методичної літератури.
    Коношевський Л.Л. активно й плідно займається науково-методичною роботою. Він написав понад 180 наукових праць, серед них 6 монографій, 28 навчально-методичних посібники (п’ять із грифом Міністерства освіти і науки України), 29 методичних рекомендацій, 105 статей у провідних журналах і збірниках України, бере участь у роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.
Коношевський Л.Л. брав участь підготовці семи міжнародних науково-практичних конференцій з проблем професійного навчання, трудової підготовки молоді, які проводилися на базі педуніверситету. Був членом редколегії наукового збірника «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук» Інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук.
Коношевський Л.Л. працює над вивченням і дослідженням проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, а також над використанням новітніх педагогічних технологій.
Значну увагу приділяє виховній роботі зі студентами. Бере активну участь у громадській роботі інституту та університету.
Коношевського Л.Л. відзначено:
1980 р.  Оголошена подяка.
1982 р. Оголошена подяка в честь 65 річчя Великого Жовтня.
1983 р. Оголошена подяка.
1984 р. Оголошена подяка.
1985 р. Нагороджений Почесною грамотою Відділу народної освіти Вінницького облвиконкому – за активну участь в здійсненні курсової підготовки вчителів математики і фізики до викладання нового навчального предмета «Основи інформатики та обчислювальної техніки»
1986 р. Нагороджений Почесною грамотою.
1990 р. За добросовісну працю в приймальній комісії оголошено подяку.
1991 р. За добросовісне ставлення до своїх обов’язків під час роботи приймальної комісії – оголошено подяку.
1992 р. За сумлінне ставлення до своїх обов’язків під час роботи приймальної комісії – оголошено подяку.
1994 р. За сумлінну роботу у приймальній комісії на денну форму навчання у 1994 р. – премійований 500000 крб.
1996 р. За активну участь у підготовці та проведенні міжнародної наукової-практичної конференції на базі педагогічно-індустріального факультету – відзначений грошовою премією.
1996 р. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України за творчу працю у підготовці педагогічних кадрів, впровадження нових технологій навчання та активну участь у науково-методичній роботі.
1996 р. За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків заступника секретаря приймальної комісії – винесена подяка та премійовано.
1998 р. Нагороджений почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – за успіхи в підготовці педагогічних кадрів.
1999 р. Нагороджений грошовою премією.
2000 р. Відзначений грошовою премією.
2000 р. Занесений на Дошку Пошани університету.
2001 р. Нагороджений Знаком «Відмінник освіти України».
2001 р. Премійований грошовою премією.
2002 р. Нагороджений Почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – за вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів, активну участь у громадському житті та з нагоди 90-річчя педагогічного університету.
2002 р. Нагороджений грошовою премією.
2003 р. Нагороджений грамотою педуніверситету – за вагомі успіхи у підготовці педагогічних кадрів та з нагоди Дня працівників освіти.
2004 р. Нагороджений Почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – за багаторічну сумлінну працю і  значний вклад у підготовку педагогічних кадрів.
2004 р. Нагороджений грамотою Академії педагогічних наук України – за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у навчання і виховання підростаючого покоління та активну співпрацю з інститутами АПН України.
2005 р. Нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради – за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну наукову і педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки.
2006 р. Нагороджений Почесною грамото Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації – за багаторічну сумлінну, творчу працю, вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів Вінниччини та з нагоди професійного свята – Дня працівника освіти.
2011 р. З нагоди Дня працівників освіти оголошено подяку педуніверситету – за успіхи у підготовці педагогічних кадрів та у зв’язку із відзначенням Дня працівників освіти.
2012 р. Нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради – за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 100-річчя від дня заснування закладу.
2013 р.  З нагоди Дня працівників освіти оголошено подяку педуніверситету – за значні успіхи у навчанні та вихованні студентської молоді та у зв’язку із відзначенням Дня працівників освіти.
2014 р. Нагороджений Почесною грамото Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації – за багаторічну сумлінну, творчу працю, вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів Вінниччини та з нагоди ювілею – 60-річчя від Дня народження.
2014 р. Нагороджений Почесною грамото Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – за вагомий внесок в підготовку педагогічних кадрі, сумлінне виконання своїх професійних обов’язків, навчання й виховання студентської молоді, активну участь у громадській діяльності та з нагоди 60-річчя від Дня народження.
2015 р. Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України – за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
2016 р. Нагороджений грамото Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – за вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрі, високий професіоналізм та за підсумками роботи колективу педуніверситету в 2015-2016 навчальному році.
2017 р. Нагороджений грамото Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – за активну участь у науково-методичному забезпеченні підготовки майбутніх учителів і впровадженні інновацій у наукових дослідженнях.