Завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті кандидат педагогічних наук, доцент Кобися Володимир Михайлович закінчив у 1991 році Соболівську середню школу Теплицького району Вінницької області, а в 1996 році з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика та фізика».
З 1996 року працював вчителем математики Брідоцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Теплицького району, з січня 1997 по серпень 1997 р. – старшим лаборантом кафедри загальнотехнічних дисциплін Вінницького державного педагогічного інституту.
З 1997 по 2000 рр. Кобися В. М. працював викладачем математики, а з 2000 року - викладачем комп’ютерних дисциплін та програмування ВПУ №4 м. Вінниця.
З вересня 2007 року по вересень 2012 року працював асистентом, з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року – старшим викладачем, а з жовтня 2015 року – доцентом кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. З 2018 року завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
Кобися В. М. викладає дисципліни:
«Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів»;
«Практикум з виробничого навчання»;
«Програмування з використанням стандарту запитів SQL»;
«Програмне забезпечення для мобільних платформ»;
«Системний аналіз в галузі комп'ютерних технологій»
- «Технології е-learning».

Кобися В. М. бере активну участь у розробці навчальних та робочих програм, написанні та підготовці до друку навчально-методичної літератури.
З 2010 року по 2017 рік є членом робочої групи експериментального педагогічного майданчика Інституту магістратури, аспірантури, докторантури та Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище».
У січні 2012 року захистив дисертацію на тему: «Підготовка електромеханіків засобами проектування комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання в професійно-технічних навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
З 2015 року є членом робочої групи спільної науково-дослідної лабораторії з питань створення електронних освітніх ресурсів та їх впровадження у процес підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ.
Брав участь у складі робочих груп з розробки проектів на отримання грантів Вінницької обласної державної адміністрації:
2008 р. – «Розробка технологій електронного навчання для підготовки майбутніх учителів».
2009 р. – «Використання сервісів Веб 2.0. у підготовці майбутніх педагогів».
2009 р. – «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами інтерактивного освітнього середовища».
2010 р. – «Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя».
2011 р. – «Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів».
2012 р. – «Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу» (на основі університетської інформаційно-комунікаційної мережі)».
2013 р. – «Інформаційно-методичне забезпечення підготовки студентів і учнів до художньо-графічної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (на матеріалі різьблення деревини)».
2015 р. – «Підготовка майбутніх учителів до використання Інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі хмарних технологій навчання)».
 2016 р. – «Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування».
 2017 р. – «Відкрите Smart-середовище навчання в підготовці вчителів у педагогічних навчальних закладах».
 2018 р. – «Освіта дорослих – віртуальний університет третього покоління». 

 2019 р. – «Здійснення дуального навчання для формування професійних компетенцій майбутніх педагогів з використанням комп'ютерно-орієнтованих технологій». 

 2020 р. – «Цифровізація суспільства, дігіталізація освіти нова парадигма удосконалення підготовки кваліфікованих робітників». 

2021 р. – «Розробка та впровадження в освітній процес ЗВО цифрових інформаційно-комунікаційних технологій в умовах пандемії COVID19». 

Сфера наукової діяльності – «Використання засобів комп’ютерно орієнтованих технологій в освіті».

З 2020 року є експертом Національного агенства забезпечення якості вищої освіти. Бере участь в акредитації освітніх програм за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).
За роки роботи опублікував більше 150 наукових та науково-методичних робіт, з них 5 монографій, 36 навчальних і навчально-методичних посібників.
За сумлінну творчу працю, особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, досягнуті успіхи у підготовці кваліфікованих робітників Кобися В. М. нагороджений:
– Почесною грамотою Вінницького вищого професійного училища № 4 за творчу працю та особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів для народного господарства України (травень, 2000 р.)
– Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну, творчу працю, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління (жовтень, 2001 р.);
– Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну, творчу працю та особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління (серпень, 2002 р.);
– Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну, творчу працю, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди 12-ї річниці Незалежності України (серпень, 2003 р.);
– Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за активну участь у підготовці та проведенні VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (травень, 2004 р.);
– Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю в системі професійно-технічної освіти та досягнуті успіхи у навчанні підростаючого покоління (жовтень, 2004 р.);
– Почесною грамотою Вінницького вищого професійного училища № 4 за сумлінну працю в справі підготовки та виховання учнівської молоді, вагомий внесок у зміцнення навчально-матеріальної бази училища та з нагоди Дня працівника освіти (вересень, 2005 р.);
– Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, досягнуті успіхи у підготовці кваліфікованих робітників та з нагоди професійного свята – Дня працівника освіти (вересень, 2006 р.);
– Грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за кращу доповідь «Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій і комунікацій в процесі підготовки учнів ПТНЗ» на Всеукраїнській науковій  конференції викладачів, молодих учених і студентів «Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти» (квітень, 2010 р.)
– Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за підготовку учасників та активну участь у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2011» (лютий, 2011 р.);
Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентки ОКР «Спеціаліст» Інституту математики, фізики і технологічної освіти Максимчук Г.В., що представляла авторську розробку «Навчальний телекомунікаційний проект «Кредит, як спосіб стати самостійним», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2011» (лютий, 2011 р.);
– Дипломом призера ІІ етапу X Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2011», організованого за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за кращу авторську розробку в номінації «за максимальну функціональність продукту» в категорії «навчальні програми» з програмним засобом  «Навчальний посібник з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (лабораторний практикум з електронним супроводом)» (лютий, 2011 р.);
– Подякою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, компанії «Майкрософт Україна» за наукове керівництво студента Комарівського В.Д., переможця Восьмого всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» в номінації «Web-розробка» (грудень, 2011 р.);
– Подякою Державного професійно-технічного навчального закладу "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» за виховання сина, який сумлінно відноситься до навчання, бере активну участь в громадській роботі (січень 2011 р.);
– Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студента ОКР «Спеціаліст» Інституту математики, фізики і технологічної освіти Лошака Б.В., що представляв авторську розробку «Автоматизована система обліку навчальних досягнень студентів за системою ECTS», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2012» (березень, 2012 р.);
– Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студента ОКР «Спеціаліст» Інституту математики, фізики і технологічної освіти Комарівського В.Д., що представляв авторську розробку «Стереометричні задачі», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2012» (березень, 2012 р.);
– Занесений на «Дошку пошани» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (жовтень, 2012 р.);
– Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Годунка В.В., Литовченка Б.В., Лошака Б. В., що представляли авторські розробки, які посіли призові місця у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2013» (березень, 2013 р.);
– Грамотою  Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського за вагомі успіхи у навчально-виховній роботі та за підсумками роботи колективу університету в 2012-2013 навчальному році (липень 2013 р.);
– Почесною грамотою Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за кращу доповідь на звітній науковій конференції присвяченій 15-річчу Інституту (березень, 2014 р.);
– Грамотою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студента ОКР «Магістр» Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Литовченка Б. В., який посів призове місце у фіналі ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт- 2014» (лютий, 2014 р.);
– Грамотою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів ОКР «Бакалавр» Інституту іноземних мов Оліванчук Олени і Порицької Марії, що представляли авторську розробку «Мультимедійний інтерактивний електронний підручник «Англійська мова» (8 клас), розроблений за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft One Note», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2015» та активну науково-дослідну роботу;
– Грамотою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів ОКР «Бакалавр» природничо-географічного факультету Синенької Юліани і Колібабчук Анни, що представляли авторську розробку «Педагогічний програмний засіб «Хімія, 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій  «Екософт-2015» та активну науково-дослідну роботу;
– Грамотою Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за кращу доповідь на звітній науковій конференції Інституту 19 березня 2015 р;
– Подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів (травень 2015 р.);
– Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації  за сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи у науково-педагогічній діяльності та з нагоди Дня працівників освіти (жовтень 2015 р.);
Подякою  Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Оліванчук Олени і Красікова Олексія - призерів ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016» (лютий 2016 р.);
Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Синенької Юліани і Колібабчук Анни - призерів ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016» (лютий 2016 р.);
– Грамотою  Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського за наукове керівництво студентів Оліванчук Олени і Красікова Олексія, Синенької Юліани, Колібабчук Анни, призерів ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016» (лютий 2016 р.);
Подякою компанії Microsoft Партнерство в навчанні, Інституту методів і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України за наукове керівництво Оліванчук Олени і Красікова Олексія - лауреатів ХІІ Всеукраїнського кункурсу «Вчитель-новатор» (квітень 2016 р.);
Подякою компанії Microsoft Партнерство в навчанні, Інституту методів і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України за наукове керівництво Синенької Юліани і Колібабчук Анни - лауреатів ХІІ Всеукраїнського кункурсу «Вчитель-новатор» (квітень 2016 р.);
Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Брунько  Марини та Лисої Антоніни - призерів ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017» (лютий 2017 р.);
– Подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016-2017 навчальному році (травень 2017 р.);
– Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців Міжнародного конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (липень 2017 р.);
– Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців літнього Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (жовтень 2017 р.);
– Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу кращих студентських авторських розробок студентів-переможців ІІ етапу ХVІI Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2018» (лютий 2018 р.);
– Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців зимового Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (квітень 2018 р.);
– Подякою Української інженерно-педагогічної академії за підготовку студента Медведєва Р. П. – переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з теорії і методики професійної освіти (квітень 2018 р.);
– Занесений на «Дошку пошани» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (жовтень, 2018 р.);

– Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу кращих студентських авторських розробок студентів-переможців ІІ етапу ХVІII Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2019» (лютий 2019 р.);
– Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців зимового Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (березень 2019 р.);
– Грамотою  Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за високий професіоналізм, сприяння та забезпечення успішної підготовки студентів до участі у науково-дослідній роботі (червень 2019 р.);
– Нагрудним знаком "Відмінник освіти" (вересень 2019 р.);
– Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу кращих студентських авторських розробок студентів-переможців ІІ етапу ХVІII Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2020» (лютий 2020 р.);
– Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців зимового Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (березень 2020 р.); 
– Sertificate coach of the XVIII international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців XVIII Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (серпень 2020 р.);   

– Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців зимового Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (березень 2021 р.);      

Подякою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті".

     

     Наукометричний портрет >>>                                         Підвищення кваліфікації та стажування >>>