Доцент, кандидат педагогічних наук Кобися Алла Петрівна закінчила у 1991 році з золотою медаллю Уладівську середню школу, а в 1997 році з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика і фізика».
З 1997 по 2000 р. працювала майстром виробничого навчання ВПУ №4, а з 2000 по 2007 рр. – викладачем комп’ютерних дисциплін.
З вересня 2007 року по грудень 2013 року працювала асистентом, з січня 2014 року – старшим викладачем, а з вересня 2017 року – доцентом кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
У 2009-2013 роках Алла Петрівна навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
Кобися А. П. в травні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ засобами телекомунікацій».
В липні 2005 р. вперше отримала сертифікат  міжнародного зразка про успішне завершення 48-годинного курсу за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» з ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти.
В червні 2009 р. отримала сертифікат міжнародного зразка про успішне завершення майстер-класу за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» з ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів згідно з Державними стандартами освіти України, який було проведено Міністерством освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України спільно з Дирекцією освітніх програм корпорації Intel® в Україні з 13 по 15 червня 2009 року на базі Бердянського державного педагогічного університету.
В червні 2013 р. отримала сертифікат міжнародного зразка про успішне завершення майстер-класу за 10 версією Програми Intel® «Навчання для майбутнього» з ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів згідно з Державними стандартами освіти України, який було проведено Міністерством освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України спільно з Дирекцією освітніх програм корпорації Intel® в Україні з 10 по 15 червня 2013 року на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського у м. Одеса.
Алла Петрівна викладає дисципліни:
«
Комп'ютерні технології в навчальному процесі»;
«
Комп'ютерно-орієнтовані технології навчання»;
«
Спеціальна інформатика»;
«
Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях»;
«
Практикум з виробничого навчання».
Кобися А. П. бере участь у розробці навчальних програм, написанні та підготовці до друку навчально-методичної літератури. Опублікувала понад 150 наукових та науково-методичних праць.
Неодноразово брала участь у складі робочих груп з розробки проектів на отримання грантів Вінницької обласної державної адміністрації:
2008 р. – «Розробка технологій електронного навчання для підготовки майбутніх учителів».
2009 р. – «Використання сервісів Веб 2.0. у підготовці майбутніх педагогів».
2009 р. – «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами інтерактивного освітнього середовища».
2010 р. –  «Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя».
2011 р. – »Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів».
2012 р. – «Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Ми- хайла Коцюбинського «Сектор моніторингу та аналізу навчального про- цесу» (на основі університетської інформаційно-комунікаційної мережі)».
2013 р. – «Інформаційно-методичне забезпечення підготовки студентів і учнів до художньо-графічної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (на матеріалі різьблення деревини)».
2015 р. – «Підготовка майбутніх учителів до використання інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі хмарних технологій навчання)».
2016 р. – «Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування».
2017 р. – «Відкрите Smart-середовище навчання в підготовці вчителів у педагогічних навчальних закладах».
2018 р. – «Освіта дорослих – віртуальний університет третього покоління».
2019
р. – «Здійснення дуального навчання для формування професійних компетенцій майбутніх педагогів з використанням комп'ютерно-орієнтованих технологій». 
2020
р. – «Цифровізація суспільства, дігіталізація освіти - нова парадигма удосконалення підготовки кваліфікованих робітників». 
За сумлінну творчу працю, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, досягнуті успіхи у підготовці кваліфікованих робітників Кобися А. П. нагороджена:
– Почесною грамотою Вінницького вищого професійного училища № 4 за сумлінну працю, особистий внесок у справу навчання та виховання молоді (серпень, 1999 р.);
– Почесною грамотою Вінницького вищого професійного училища № 4 за сумлінне відношення до праці та активну участь у вихованні підростаючого покоління (вересень, 1999 р.);
– Почесною грамотою Вінницького вищого професійного училища № 4 за творчу працю та особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів для народного господарства України (вересень, 2000 р.);
Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління (жовтень, 2001 р.);
Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну творчу працю та особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління (серпень, 2002 р.);
Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди 12-річниці Незалежності України (серпень, 2003 р.);
Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, досягнуті успіхи у навчанні та вихованні підростаючого покоління та з нагоди 60-річчя від дня утворення училища (жовтень, 2004 р.);
Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята – Дня працівника освіти (вересень, 2005 р.);
Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації  за сумлінну творчу працю, досягнуті успіхи у підготовці кваліфікованих робітників та з нагоди професійного свята – Дня працівника освіти (вересень, 2006 р.);
Подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за вагомі успіхи у підготовці педагогічних кадрів  та у зв ‘язку із відзначенням дня працівника освіти (жовтень, 2009 р.);
Занесена на «Дошку пошани» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (жовтень, 2011 р.);
Грамотою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, компанії «Майкрософт Україна» як лауреата Восьмого всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» за активне використання інформаційних і комунікаційних технологій в навчальному процесі (грудень, 2011 р.);
Подякою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, компанії «Майкрософт Україна» за наукове керівництво студентки Зарудньої Т. О., наукова робота якої посіла 1 місце  у Восьмому всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор» в номінації «Навчально-методичне забезпечення» (грудень, 2011 р.);
Дипломом призера ІІ етапу X Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2011», організованого за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за кращу авторську розробку в номінації «неординарна творча розробка» в категорії «навчальні програми» з проектом  Педагогічний програмний засіб «Відеоуроки з основ моделювання математичних процесів та явищ засобами Macromedia Flash» (лютий, 2011 р.);
Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентки ОКР «Спеціаліст» Інституту математики, фізики і технологічної освіти Сальнікової О. В., що представляла авторську розробку «Навчальний телекомунікаційний проект «Фінансова незалежність неповнолітніх: реалії та перспективи!», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2011» (лютий, 2011 р.);
Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студента ОКР «Бакалавр» Інституту математики, фізики і технологічної освіти Лошака Б. В., що представляв авторську розробку «Автоматизована довідкова система керування роботою кафедри», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2011» (лютий, 2011 р.);
Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за підготовку учасників та активну участь у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2011» (лютий, 2011 р.);
Почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність (жовтень, 2012 р.);
Дипломом призера ІІ етапу XI Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2012», організованого за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за кращу авторську розробку в категорії «навчальні» з програмним засобом «Мультимедійний навчальний програмний засіб «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» (березень, 2012 р.);
Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентки ОКР «Магістр» Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Синюк Н. Л., що представляла авторську розробку «Педагогічний програмний засіб «Побудова перерізів багатогранників», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2012» (березень, 2012 р.);
Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студента ОКР «Магістр» Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Суходольського С. М., що представляв авторську розробку «Інтерактивні віртуальні лабораторні роботи та демонстрації з фізики та астрономії», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2012» (березень, 2012 р.);
Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентки 3 курсу ОКР «Бакалавр» Інституту математики, фізики і технологічної освіти Олійник О. П., що представляла авторську розробку «Педагогічний програмний засіб «Кросплатформовий редактор діаграм Dia. Базовий курс», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт- 2012» (березень, 2012 р.);
Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за підготовку учасників та активну участь у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2012» (березень, 2012 р.);
Грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за кращу доповідь на І регіональній науково-практичній конференції студентів магістратури, аспірантів і докторантів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» (травень, 2012 р.);
– Грамотою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, компанії «Майкрософт Україна» як лауреата Дев’ятого всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» за активне використання інформаційних і комунікаційних технологій в навчальному процесі (лютий, 2013 р.);
Дипломом призера ІІ етапу XII Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2013», організованого за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за кращу авторську розробку в категорії «навчальні» з програмним засобом  «Електронний навчально-методичний комплекс як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів (студентів)» (березень, 2013 р.);
Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Клоченок Д. К., Коломійчук Н. Ю., Федорченко І. Ю., що представляли авторські розробки, які посіли призові місця у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт- 2013» (березень, 2013 р.);
Грамотою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Токарчук А. О., Чорномаз І. С., Порицької І. О., які посіли призові місця у фіналі ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт- 2014» (лютий, 2014 р.);
Грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів та з нагоди відзначення дна працівника освіти (жовтень, 2014 р.).
Грамотою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентки ОКР «Бакалавр» Інституту математики, фізики і технологічної освіти Пугач Ілони, що представляла авторську розробку «Педагогічний програмний засіб «Microsoft Office SharePoint Designer.Базовий курс», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій;
Грамотою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів ОКР «Бакалавр» Інституту філології і журналістики Афоніної Дарії і Кравченко Юлії, що представляли авторську розробку «Інтерактивний мультимедійний електронний підручник з української мови, 7 клас», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт- 2015» (лютий, 2015 р.); 
– Грамотою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів ОКР «Бакалавр» Інституту історії етнології і права Ткаченко Анжеліки і Стоянова Євгенія, що представляли авторську розробку «Електронний навчально-методичний комплекс з Історії України (7 клас) з використанням хмарних технологій», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт- 2015» (лютий, 2015 р.); 
Подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів (травень 2015 р.);
Подякою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Пугач Ілони, Афоніної Дарії, Кравченко Юлії, Ткаченко Анжеліки і Медведєва Романа, призерів ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт- 2015» (лютий, 2016 р.); 
Грамотою  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за наукове керівництво студентів Пугач Ілони, Афоніної Дарії, Кравченко Юлії, Ткаченко Анжеліки і Медведєва Романа, призерів ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт- 2015» (лютий, 2016 р.);
Подякою  компанії «Microsoft Пратнерство в навчанні», Інституту методів і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України за наукове керівництво студентки Пугач Ілони - лауреата ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» (квітень, 2016 р.);
Подякою компанії «Microsoft Пратнерство в навчанні», Інституту методів і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України за наукове керівництво студентів Афоніної Дарії і Кравченко Юлії - лауреатів ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» (квітень, 2016 р.);
Подякою компанії «Microsoft Пратнерство в навчанні», Інституту методів і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України за наукове керівництво студентів Ткаченко Анжеліки і Медведєва Романа - лауреатів ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» (квітень, 2016 р.);
Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації  за сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи у науково-педагогічній діяльності та з нагоди Дня працівників освіти (жовтень 2016 р.);
Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Рачинської Дарії, Радомської Тетяни та Медведєва Романа - призерів ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017» (лютий 2017 р.);
Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців зимового Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (лютий 2017 р.);
Подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016-2017 навчальному році (травень 2017 р.);
Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців Міжнародного конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (липень 2017 р.);
Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців літнього Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (жовтень 2017 р.);
Подякою Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації за активну наукову діяльність (листопад 2017 р.);
Грамотою  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за активну участь у науково-методичному забезпеченні підготовки майбутніх учителів і впровадження інновацій у наукових дослідженнях (листопад 2017 р.);
Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу кращих студентських авторських розробок студентів-переможців ІІ етапу ХVІI Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2018» (лютий 2018 р.);
Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців зимового Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (квітень 2018 р.);
Подякою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за підготовку студентки Лисої А. І. (квітень 2018 р.);
Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу кращих студентських авторських розробок студентів-переможців ІІ етапу ХVІIІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2019» (лютий 2019 р.);
Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців зимового Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (березень 2019 р.);
Подякою Вінницького державного педагогічного університету за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентівВінницького державного педагогічного університету у 2018-2019 навчальному роцісприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу кращих студентських авторських розробок студентів-переможців ІІ етапу ХVІIІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2020» (травень 2019 р.);
Sertificate coach of the XVII international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців XVII Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (серпень 2019 р.)
Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу кращих студентських авторських розробок студентів-переможців ІІ етапу ХVІIІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2020» (лютий 2020 р.);
Sertificate coach of the winter international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців зимового Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів  (березень 2020 р.);
Sertificate coach of the XVIII international blitz contest in web design and computer grafics among students and pupil від Вінницького національного технічного університету за підготовку студентів переможців XVIII Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів (серпень 2020 р.);
Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (жовтень 2020 р.);