Освіта (освітні/педагогічні науки) Професійна освіта Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Кадемія Майя Юхимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1970 році закінчила фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського за спеціальністю «Вчитель математики».

З 1970 по 1983 рік працювала викладачем математики у  Вінницькому міському професійно-технічному училищі № 4 м. Вінниці.

З 1983 по 2007 рік Кадемія М.Ю. – заступник директора, викладач вищої категорії, викладач-методист Вінницького вищого професійного училища № 4 м. Вінниці.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійних знань учнів профтехучилищ засобами мережних комунікацій»  (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України С. У. Гончаренко), а у 2007 році отримала вчене звання доцента (2007 рік).

З 1996 року працює у Вінницькому державному педагогічному інституті (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті. З 2015 року професор кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Особливої уваги заслуговує та грань діяльності вченого, що стосується підготовки  науково-педагогічних кадрів. Наукову школа М. Ю Кадемії налічує 17 кандидатів педагогічних наук, серед яких директори закладів освіти, викладачі та вчителі, працівники органів управління освітою тощо.

Кадемія М.Ю. є  автором і співавтором понад 480 наукових і навчально-методичних праць. Серед них 15 монографій, понад 100 навчальних та навчально-методичних посібників (з яких з грифом МОН – 6),  63 – методичні рекомендації, впровадженні в освітній процес, а також понад 260 наукових статей з переліку затвердженому МОН України. Наукові праці видані також у Білорусії, Польщі, Німеччині та інших країнах. Має статті в збірниках, що індексуються в міжнародних науково-метричних базах Scopus і Web of Science.

Результати науково-педагогічних пошуків М. Ю. Кадемії були предметом обговорення у близько 150 наукових заходах, серед них міжнародні й всеукраїнські науково-практичних конференції, форуми, семінари тощо з проблем педагогічних наук.

Впродовж останнього десятиліття Кадемія М. Ю. є творчим розробником робочої групи на отримання грантів Вінницької обласної державної адміністрації та  Вінницької міської  ради.

За сумлінне виконання своїх професійних обов’язків, навчання й виховання студентської молоді, активну участь у громадській та науковій діяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Кадемію М.Ю. нагороджено: орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2003 рік), Наказом Президента України присвоєне звання «Заслужений учитель України» (1997 рік), Знаком «За наукові досягнення» (2008 р.), знаком «Антон Макаренко» (2006 рік), Людина року в галузі «освіти» (2008 р.), знаком «Відмінник освіти України» (1994 рік), Нагороджена медаллю А.С. Макаренка (1991 рік), медаллю «Ветеран труда» (1991 р.), почесними грамотами МОН України, Академії педагогічних наук, управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Цінним для сучасної освіти є  наукові праці (автор і співавтор): «Інформаційно – телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях» (2006), «Організація навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах» (2007), «Термінологічний словник з інноваційних методик навчання на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій» (2008), «Проектна діяльність учнів ПТНЗ на основі інформаційно-комунікаційних технологій» (2009, «Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник» (2009), «Компетентнісна освіта у вищій педагогічній школі» (2010), «Навчально-виховний процес у професійно-технічних закладах» (2011), «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців» (2012), «Технології хмарних обчислень» (2013), «Професійне спілкування майбутніх фахівців БЖД засобами Веб-квестів» (2013), «Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі» (2013), «Методика профільного і професійного навчання» (2014), «Інноваційні технології навчання інформатизації освіти» (2015), «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців» (2015), «Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті» (2016), «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» (2017), «Інформаційно-освітній портал у підготовці майбутніх учителів» (2017), «Підготовка майбутніх учителів в освітньо-інформаційному середовищі закладів вищої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (2019), «Організація цифрової екосистеми навчання» (2020), «Інформаційне суспільство: сучасні трансформації» (2020) та ін.

Результати наукового доробку М.Ю. Кадемії широко впроваджуються у освітній процес вітчизняних закладів освіти для підготовки майбутніх фахівців.