Гуржій Андрій Миколайович – доктор технічних наук, професор,  академік НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, державний службовець першого рангу.
  Нагороджений орденами «За заслуги» I, II і III ступенів, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України, нагрудними знаками МОН України «За наукові досягнення», «Василь Сухомлинський»,  «Петро Могила», «Відмінник освіти України», золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності, золотою медаллю HAH України «За наукові досягнення», медалями НАПН України «Ушинський К.Д.», «Григорій Сковорода». Почесний доктор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, почесний професор Херсонського державного університету, Луганського національного університету імені Т. Шевченка, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Дніпропетровського університету економіки та права, Таврійського державного агротехнологічного університету та Запорізького національного технічного університету.
  У 1969 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка».
  У 1972 р. закінчив аспірантуру КПІ.
  У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Разработка и исследование статистических электроизмерительных приборов для анализа амплитуд выходных сигналов тензорезисторных преобразователей» за спеціальністю 05.11.05.
  У 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему «Математическое моделирование стохастических колебательных процессов металлорежущих станков и их оценка по статистическим критериям» за спеціальністю 05.03.01.
  На кафедрі інформаційних систем керує написанням кандидатських дисертацій і магістерських робіт.
  Автор близько 550 наукових та науково-методичних праць, серед яких 5 монографій, 32 підручники, 63 навчальних посібники, 48 авторських свідоцтв на винаходи і 32 патенти. Заступник голови Експертної ради МОН України, член редколегії журналів «Комп’ютер у сім’ї та школі», «Інтелектуальна власність», член Комітету з Державних премій України у галузі освіти та Міжгалузевої координаційної ради з інформатизації освіти.