Заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, кандидат педагогічних наук, доцент Гордійчук Галина Борисівна.  Закінчила Вінницький педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки». Працювала вчителем математики Вінницької загальноосвітньої школи №32.

У 2006 році захистили кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Педагогічні умови забезпечення вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах»

З 2005 року працює на кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті. Гордійчук Г.Б. викладає дисципліни:

-              Інформатика;

-              Компютерно орієнтовані технології навчання;

-               «Прикладне програмування»;

-              «Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем»;

Керує написанням магістерських і кандидатських досліджень.

З 2016 року Гордійчук Г.Б. є членом спільної з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України науково-дослідної лабораторії з проблем створення й використання інформаційного освітнього порталу у педагогічній освіті й освіті дорослих. Працювала у складі робочої групи над розробкою проекту на отримання гранту Вінницької обласної державної адміністрації «Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій».

Гордійчук Г.Б. була членом  оргкомітету Х, ХІ, ХІІ, XIII, XIV, XV Міжнародних науково-практичних конференцій «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (2010 р., 2012 р.,  2014 р., 2016 р. 2018 р., 2020 р.), м. Вінниця.

За роки роботи опублікувала понад 120 наукових і науково-методичних праць, із них 3 монографії, понад 30 фахових статей, навчальних і навчально-методичних посібників.

За сумлінну творчу працю, особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів Вінниччини Гордійчук Г.Б. нагороджена:

-     Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації  за багаторічну сумлінну, творчу працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів Вінниччини та з нагоди 95-річчя від дня заснування навчального закладу (2007 р.);

-     Грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за успіхи у підготовці педагогічних кадрів та у зв’язку із відзначенням Дня працівника освіти (2008 р.);

-     Подякою Національної академії педагогічних наук за активну участь у дослідженні проблем теорії і методики професійної освіти, системне впровадження результатів наукових досліджень (2010 р.);

-     Подякою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук за активну участь у наукових дослідженнях з теорії і методики професійної освіти та за творчу співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2012 р.);

-     Грамотою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за плідну співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН і активну участь у підготовці ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (2014 р.);

-     Грамотою ВДПУ за успіхи в навчальній, науковій і методичній роботі за підсумками 2014-2015 н.р. (2015 р.);

-     Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук за активну участь у підготовці ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» та творчу співпрацю з інститутами НАПН України (2016 р.);

-     Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації  та обласної Ради за багаторічну сумлінну, творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів для навчальних закладів Вінниччини та за підсумками роботи у 2016-2017 навчальному році (липень 2017 р.);

-     Подякою Міністерства освіти і науки України багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (вересень 2017 р.);

-     Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук за активну участь у наукових дослідженнях з теорії і методики професійної освіти та за творчу співпрацю з Інститутами професійно-технічної освіти НАПН України (2018 р.);

-     Подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів (травень 2019 р.).