Бойчук Віталій Миколайович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, академік АНВО України, закінчив художньо-графічний факультет Вітебського державного університету за спеціальністю «Креслення, образотворче мистецтво та трудове навчання». У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з 1996 року.
  Навчався в аспірантурі та докторантурі Національної академії педагогічних наук України.
  Представник наукової школи академіка Ничкало Неллі Григорівни.
  Розробник авторської класифікації груп і видів різьблення деревини, авторської системи художньо-графічної підготовки вчителя та авторської концепції «Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій». Працює над проблемами теорії і методики професійної освіти.            

  Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Керує роботою аспірантів та здобувачів.
  Бойчуком В.М. видано понад 200 науково-методичних праць серед яких: монографії, навчальні посібники, термінологічні словники, методичні рекомендації та ін.
  Бойчука В.М. відзначено:
  2004, 2008, 2010 р. Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
  2004, 2012 р. Грамота Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Подяка Національної Академії педагогічних наук України.
  2007, 2014 р. Почесна грамота управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації, Грамота департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
  2010, 2012, 2018 р. Подяка Національної Академії педагогічних наук України, Грамота  Національної Академії педагогічних наук України, Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України.
  2014  р. Подяка Вінницької міської ради.
  2015, 2016  р. Подяка громадської організації «Мольфар», Почесна грамота громадської організації «Мольфар».
  2017 р. Занесений на дошку пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
  2017 р. Подяка Української інженерно-педагогічної академії за керівництво студентською науковою роботою Ільїної О. І.
  2018 р. Диплом Президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя «За вагомий внесок у розвиток наукової сфери України».
  2018 р. Подяка Міністерства освіти і науки України.
  2018 р. Почесна грамота інституту інформаційних технології і засобів навчання НАПН України.

  2019 р. Почесна грамота Української федерації вчених.

  2019 р. Нагороджено орденом «Науковець року 2019» за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України.

  2019 р. Грамота Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації за високий професіоналізм, сприяння та забезпечення успішної підготовки студентів до участі у науково-дослідній роботі.

  2019 р. Подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів ВДПУ в 2018-2019 н. р.
  2019 р. Диплом Президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя «За вагомий внесок у розвиток наукової сфери України» за розробку авторської концепції «Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя».

 2020 р. Диплом лауреата «За вагомий внесок у розвиток педагогічної науки України» за участь у Всеукраїнському проекті «Сучасний педагогічний досвід освітян України - 2020». Підписаний директором інституту педагогіки НАПН України, віце-президентом НАПН  України, доктором педагогічних наук, професором О.М. Топузовим. 

 

  Бойчук Віталій Миколайович викладає дисципліни:
  - «Вступ до фаху»;
  - «Ергономіка інформаційних технологій»;
  - «Інженерна та комп'ютерна графіка»;
  - «Історія інформатики»;
  - «Комп'ютерно-орієнтовані технології навчання»;

  - «Методика професійного навчання»;

  - «Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти».