Науково-педагогічні
працівники
Завідувач кафедри, доцент
Кобися Володимир Михайлович
Академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Гуревич Роман Семенович
Академік НАПН України, доктор технічних наук, професор
Гуржій Андрій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, професор,
Заслужений учитель Укра
їни
Кадемія Майя Юхимівна
Доктор педагогічних наук, професор
Бойчук Віталій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, професор
Коношевський Леонід Леонідович
Доктор педагогічних наук, професор
Шевченко Людмила Станіславівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Гордійчук Галина Борисівна
Кандидат педагогічних наук, доцент Кізім Світлана Степанівна
Кандидат педагогічних наук, доцент Кобися Алла Петрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Уманець Володимир Олександрович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Шахіна Ірина Юріївна
Кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Люльчак Світлана Юріївна
Кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Куцак Лариса Вікторівна
 
Навчально-допоміжний
персонал
Завідувач лабораторіями
Головчук Микола Леонідович
Завідувач лабораторіями
Сапогов Микита Володимирович
Старший лаборант
Русол Тетяна Дмитрівна
Старший лаборант
Данилишина Катерина Олександрівна