Кобися Володимир Михайловичзавідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, кандидат педагогічних наук, доцент.
 Закінчив у 1996 році з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю “Математика та фізика».
У січні 2012 року захистив дисертацію на тему: «Підготовка електромеханіків засобами проектування комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання в професійно-технічних навчальних закладах». Кобися В. М. бере активну участь у розробці навчальних та робочих програм, написанні та підготовці до друку навчально-методичної літератури, опублікував понад 150 наукових праць.
З 2015 року є членом робочої групи спільної науково-дослідної лабораторії Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з питань розроблення електронних освітніх ресурсів та їх впровадження у підготовку кваліфікованих робітників у ПТНЗ

Детальніше>>

 

Гуревич Роман Семенович доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік АНВО України, знаний учений у галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 Закінчив з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського за спеціальністю «Фізика та електротехніка» (1971 р.).
 У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування системи міжпредметних зв’язків природничо-наукових і професійно-технічних дисциплін».
 У 1988 році одержав учене звання доцента, а у 1994 році Міністерство освіти і науки України присвоїло йому як виняток вчене звання професора.
 
У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах».

Детальніше>>

 

Гуржій Андрій Миколайович – доктор технічних наук, професор,  академік НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народноїосвіти України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, державний службовець першого рангу.
 У 1969 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка».
 У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Разработка и исследование статистических электроизмерительных приборов для анализа амплитуд выходных сигналов тензорезисторных преобразователей» за спеціальністю 05.11.05.
 У 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему «Математическое моделирование стохастических колебательных процессов металлорежущих станков и их оценка по статистическим критериям».

Детальніше>>

 

Кадемія Майя Юхимівна – професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доцент, кандидат педагогічних наук. Кадемія М. Ю. має науковий ступінь кандидата педагогічних наук (2005 рік), вчене звання доцента (2007 рік), вчене звання професора (2015 рік). Є викладачем вищої категорії, викладачем-методистом.
Досліджує проблеми організації навчально-виховного процесу в ПТНЗ, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.
М. Ю. Кадемія є одним із фундаторів експериментального педагогічного майданчика Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України і МОН України з проблем впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій у Вінницькому вищому професійному училищі № 4. З 2009 по 2018 р. - завідувач кафедри. Упродовж 11 років керує інноваційними педагогічними проектами щодо впровадження нових технологій навчання в навчально-виховний процес ПТНЗ.
Проф. Кадемія М. Ю. керує написанням магістерських, дипломних і курсових робіт з інформаційних технологій, навчальною практикою з ІКТ. Бере участь у розробці навчальних програм, написанні та підготовці до друку навчально-методичної літератури. Керує роботою аспірантів.

Детальніше>>

 

Бойчук Віталій Миколайович - доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, академік АНВО України, закінчив художньо-графічний факультет Вітебського державного університету за пеціальністю «Креслення, образотворче мистецтво та трудове навчання».
 2004, 2008, 2010 р. Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 2004, 2012 р. Грамота Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Подяка Національної Академії педагогічних наук України.
 2007, 2014 р. Почесна грамота управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації, Грамота департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
 2010, 2012, 2018 р. Подяка Національної Академії педагогічних наук України, Грамота  Національної Академії педагогічних наук України, Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України.
 

Детальніше>>

 

Коношевський Леонід Леонідович – професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доцент, кандидат педагогічних наук.
 У вересні 2001 р. пройшов курсову підготовку за програмою «Основи проектування курсів дистанційного навчання».
 У червні 2006 р. пройшов навчання за дводенним курсом «Методика викладання основ інформаційно-комунікаційних технологій».
 У 2012 р. успішно завершив 64-годинний курс за програмою «Intel® «Навчання для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту України.
 У квітні 2018 р. рішенням вченої ради Вінницькогодержавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського присвоєно вчене звання професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Детальніше>>

 

Шевченко Людмила Станіславівна – доктор педагогічних наук, професор.
 З 1998 по 2002 рр. навчалась в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 У 2006 році успішно захистила дисертацію на тему «Формування професійних знань майбутніх кваліфікованих робітників засобами мультимедіа» і отримала ступінь кандидата педагогічних наук.
 З вересня 2007 року працює на кафедрі та інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 За час роботи Людмила Станіславівна одержала ряд нагород: знак «Відмінник освіти України» (2004 р.); Почесні грамоти Академії педагогічних наук, Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації; Почесні дипломи міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», «Інноваційні технології навчання».

 

Детальніше>>

 

Гордійчук Галина Борисівна заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, кандидат педагогічних наук, доцент.Закінчила Вінницький педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».
Працювала вчителем математики Вінницької загальноосвітньої школи №32.
    У 2006 році захистили кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Педагогічні умови забезпечення вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах».
   Гордійчук Г.Б. є одним із співвиконавців кафедральної науково-дослідної теми «Педагогічні умови застосування освітнього наукового порталу у ВДПУ»...

Детальніше>>

 

Кізім Світлана Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
У листопаді 2010 р. закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
У лютому 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему : «Застосування засобів мультимедіа в професійній підготовці майбутніх робітників електрорадіотехнічних професій».
Кізім С.С. керує написанням курсових  та дипломних робіт з інформаційних технологій, бере участь у розробці навчальних програм.
Кізім С.С відповідає за оновлення навчальних та робочих програм усіма викладачами кафедри, які  розробити відповідно до нових вимог за формами № Н-3.04 (навчальна програма) та Н-3.03 (робоча програма) та приймає участь у засіданнях навчально-методичної комісії Інституту магістратури, аспірантури та докторантури.

Детальніше>>

 

Кобися Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
Закінчила у 1997 році з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика і фізика».
Кобися А. П. в травні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток пізнавальної активності учнів ПТНЗ засобами телекомунікацій».
 Керує роботою студентських проблемних груп, готує студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, чемпіонатах, конференціях, бере активну участь у розробці навчальних та робочих програм, написанні та підготовці до друку навчально-методичної літератури, опублікувала понад 150 наукових праць.
З 2015 року є членом робочої групи спільної науково-дослідної лабораторії Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з питань розроблення електронних освітніх ресурсів та їх впровадження у підготовку кваліфікованих робітників у ПТНЗ.

Детальніше>>

 

Уманець Володимир Олександрович  – кандидат педагогічних наук, доцент.
 У 1992 році закінчив із золотою медаллю середню школу №1 м. Вінниця, а в 2001 році – з Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та здобув кваліфікацію інженера системотехніка.
 У 2013 році закінчив цільову аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
 У 2015 році захищено дисертаційне дослідження «Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці».
 У 2015 року переведено на посаду старшого викладача кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті ВДПУ.

Детальніше>>

 

Шахіна Ірина Юріївна – доцент, кандидат педагогічних наук.
    У 2001 році з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Математика та інформатика».
   У січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування креативності у майбутніх учителів математики засобами мультимедіа».
     З 2016 року є членом робочої групи спільної науково-дослідної лабораторії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  НАПН України та Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з проблем створення й використання інформаційного освітнього порталу у педагогічній освіті й освіті дорослих. Опублікувала понад 170 наукових праць та одержала ряд нагород; відповідає за наукову роботу кафедри; є членом навчально-методичної комісії Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
.

Детальніше>>

 

Люльчак Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, cтарший викладач.
В 2001 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика і фізика» та здобула кваліфікацію вчителя математики, фізики та астрономії.
 В 2013 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти», в лютому 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування професійних знань та вмінь майбутніх електромеханіків засобами інтерактивного навчання».
Люльчак С.Ю. приймає активну участь у наукових конференціях та публікує статті у збірниках наукових праць.

Детальніше>>

 

Куцак Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
Закінчила з відзнакою у 2006 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і одержала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін, вчителя основ інформаційних технологій.
 У 2015 році успішно захистила дисертацію на тему «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами мережевих комунікацій» і отримала ступінь кандидата педагогічних наук.
 Куцак Л. В. бере активну участь у наукових конференціях та публікує статті у збірниках наукових праць.

Детальніше>>

 

Головчук Микола Леонідович – завідувач лабораторіями кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
У 2009 році закінчив Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» та здобув спеціальність «Техніка-програміста».
У 2014 році закінчив Одеську Академію зв'язку імені Попова за спеціальністю "Адміністрування комп'ютерних мереж".Детальніше
>>

 

Сапогов Микита Володимирович -  завідувач лабораторіями кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. 
 У 2016 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримав диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобув кваліфікацію викладача вищого навчального закладу.
 З 2016 року навчається в аспірант денної форми навчання, зі спеціальності 015 Професійна освіта, кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 У 2016 році затверджено тему дисертаційного дослідження: «Формування професійно-педагогічної компетентності студентів магістратури засобами Smart-технологій».

Детальніше>>

 

Русол Тетяна Дмитрівна – старший лаборант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
Закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства.
З жовтня 2004 р. працює старшим лаборантом кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
За сумлінну працю в 2012 році нагороджена Почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Детальніше>>

 

Данилишина Катерина Олександрівна - старший лаборант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
 У 2016 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Викладач технічних дисциплін».
 З 2016 року навчається в  аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на заочній формі навчання зі спеціальності 015 Професійна освіта (за видами)
 У 2016 році працює старшим лаборантом кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології та підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Детальніше>>