Корпоративна адреса електронної скриньки кафедри ІІТО: itto@vspu.edu.ua

Електронні адреси працівників кафедри

Кадемія Майя Юхимівна maj.kademija@gmail.com
Гордійчук Галина Борисівна ggord@bigmir.net
Коношевський Леонід Леонідович kll54@i.ua
Шевченко Людмила Станіславівна lysi_s@rambler.ru
Кобися Алла Петрівна akobysa@ukr.net
Кобися Володимир Михайлович vkobysa@ukr.net
Кізім Світлана Степанівна skizim@rambler.ru
Уманець Володимир Олександрович umkavin@rambler.ru
Куцак Лариса Вікторівна larisakucak@gmail.com
Шахіна Ірина Юріївна rom.shahin@gmail.com
Бойчук Віталій Миколайович boichuk1974@ukr.net
Чехместрук Ірина Віталіївна irinavlasiyk@gmail.com
Любарська Людмила Андріївна lubarskaaludmila@gmail.com
Головчук Микола Леонідович nikolyagolovchook@rambler.ru
Сапогов Микита Володимирович nikitasapogov23@gmail.com
Ковальчук Ірина dada299246@bigmir.net
Парубок Катерина P_Katya@bigmir.net
Мєдвєдєв Роман romadgan96@gmail.com
Мосейчук Сергій sergiymoseichuk@gmail.com