Старший викладач, кандидат педагогічних наук Шевченко Людмила Станіславівна, закінчила фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки».

З 1995 р. працювала у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі майстром виробничого навчання, викладачем спецдисциплін.

З 1998 по 2002 рр. навчалась в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія та методика професійної освіти”.

З 1998 року Шевченко Л.С. обіймала (за сумісництвом) посаду виконавчого директора навчально-тренувальної фірми “Перлина Поділля”.

З вересня 2007 року працює старшим викладачем кафедри інформаційних технологій та інноваційних методик навчання Вінницького державного педагогічного університету.

У 2006 році Шевченко Л.С. успішно захистила дисертацію на тему «Формування професійних знань майбутніх кваліфікованих робітників засобами мультимедіа» і отримала ступінь кандидата педагогічних наук.

За час роботи Людмила Станіславівна одержала ряд нагород: знак “Відмінник освіти України” (2004 р); Почесні грамоти Академії педагогічних наук, Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації; Почесні дипломи міжнародних виставок навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні”, “Інноваційні технології навчання”.

Викладає дисципліни:

-            «Комп'ютерні інформаційні технології в освіті і наукових дослідженнях»;

-            «Мультимедійні засоби навчання та використання глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях»;

-            «Основи роботи з персональним комп'ютером»;

-            «Системи керування базами даних»;

-            «Технічні засоби ПЕОМ та оргтехніки»;

-            «Використання комп’ютера в бізнесі».

Шевченко Л.С. керує написанням кандидатських, дипломних та курсових робіт з інформаційних технологій студентів Інституту фізики математики та технологічної освіти. Бере безпосередню участь у розробці навчальних програм, написанні та підготовці до друку навчально-методичної літератури для студентів.

Сфера наукової діяльності – "Застосування мультимедіа у навчальній та науковій діяльності"

Опублікувала 16 наукових і навчально-методичних робіт.

 

Наукові праці

Участь у конференціях