Науково-педагогічні працівники і навчально-допоміжний персонал кафедри

-         Проф. Шестопалюк О.В., ректор університету, завідувач кафедри.

-         Проф. Козловська І.М.

-         Проф. Гороль П.К.

-         Проф. Тверезовська Н.Т.

-         Доц. Кадемія М.Ю.

-         Доц. Гордійчук Г.Б.

-         Доц. Коношевський Л.Л.

-         Ст. викл. Шахіна І.Ю.

-         Ст. викл. Шевченко Л.С.

-         Ст. викл. Федорчук І.І.

-         Асист. Байло М.Ю.

-         Асист. Кириленко Н.М.

-         Асист. Кондратюк В.Д.

-         Асист. Кобися А.П.

-         Асист. Кобися В.М.

  Асист. Фуштей І.А.

-         Ст. лаб. Русол Т.Д.

-         Ст. лаб. Махоцький М.А.

-         Ст. лаб. Сисоєва О.А.

-         Ст. лаб. Фуштей О.В.

-         Ст. лаб. Антонюк М.М.

-         Ст. лаб. Чешківська В.В.