Науково-педагогічні працівники і навчально-допоміжний персонал кафедри

-         Проф. Шестопалюк О.В., ректор університету, завідувач кафедри.

-         Проф. Козловська І.М.

-         Проф. Гороль П.К.

-         Проф. Тверезовська Н.Т.

-         Доц. Кадемія М.Ю.

-         Доц. Гордійчук Г.Б.

-         Доц. Коношевський Л.Л.

-         Ст. викл. Шахіна І.Ю.

-         Ст. викл. Шевченко Л.С.

-   Ст. викл. Бойчук В.М.

-         Асист. Байло М.Ю.

-         Асист. Кириленко Н.М.

-         Асист. Кондратюк В.Д.

-         Асист. Кобися А.П.

-         Асист. Кобися В.М.

-    Асист. Тозюк С.Ю.

-    Асист. Кізім С.С.

  Асист. Уманець В.О.

-         Ст. лаб. Журавська Т.Д.

-         Ст. лаб. Махоцький М.А.

-         Ст. лаб. Сисоєва О.А.

-         Ст. лаб. Фуштей О.В.

-         Ст. лаб. Скороденко М.В.

-          Лаборант Ткаченко Л.І.

-   Лаборант Марченко О. Ю.