2018-2019 н.р.

 

Кафедру інноваційних та інформаційних технологій в освіті створено 1 вересня 2003 року.

Нині на кафедрі працює  21 особа, а саме 14 викладачів та 7 представників навчально-допоміжного складу. Науково-педагогічні працівники: професорів – 3 (Гуревич Р.С. - дійсний член (академік) НАПН України; Кадемія М. Ю.; Коношевський Л.Л.),  доцентів – 6 (Бойчук В.М., Гордійчук Г.Б.,  Кізім С.С., Кобися В.М., Шахіна І.Ю., Шевченко Л.С.), старших викладачів – 3 (Кобися А.П., Люльчак С.Ю., Уманець В.О.), асистентів – 2 (Куцак Л.В., Чехместрук І.В.). Науковий ступінь мають усі 14 викладачів: доктора наук – 2, кандидата наук – 13. Навчально-допоміжний персонал:  зав. лабор. - 2 (Головчук М.Л., Сапогов М.В.),  ст. лаборантів  – 3 (Ковальчук І.О.,  Русол Т.Д., Парубок К.О.), лаборантів - 1 (Мєдвєдєв Р.П.).

 Упродовж останніх років викладачі кафедри працюють над дослідженням важливих науково-педагогічних проблем: "Підготовка майбутніх учителів до використання інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі хмарних технологій навчання)", "Теоретичні та методичні основи впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти", "Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів", "Інформаційно-методичне забезпечення навчання студентів і учнів художньо-графічній діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій", "Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій", "Педагогічні умови застосування освітньо-наукового порталу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського" тощо.

Упродовж останніх років викладачі кафедри виборюють призові місця в конкурсах, що проводяться в рамках реалізації обласної Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти та отримують гранти на реалізацію проектів, зокрема:

2007-2008 рр. – проект «Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій»;

2008-2009 рр. – проект «Розробка технологій електронного навчання для підготовки вчителів»;

2009-2010 рр. – проект "Використання сервісів WEB 2.0 у підготовці майбутніх педагогів»; проект  "Формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами інтерактивного освітнього середовища"; проект  "Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій "; проект  "Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи";

2010-2011 рр. – проект "Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач–комптер–студент у фаховій підготовці вчителя»;

2011-2012 рр. – проект "Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів";

2012-2013 рр. – проект "Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського "Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу" (на основі університетської інформаційно-комунікаційної мережі)";

2013-2014 рр. – проект "Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в Закладах освіти Вінницької області до 2015 року";

2015-2016 рр. – проект  "Підготовка майбутніх учителів до використання інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі хмарних технологій навчання)".

2016-2017 рр. – проект «Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування».

 З 1 вересня 2016 р. кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті увійшла до складу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ  №995 ОД від 17.06.2016 р.).

 Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, обласних семінарах для вчителів трудового навчання і міста тощо. Матеріали конференцій та семінарів публікуються в науково-методичних збірниках. На кафедрі успішно здійснюється науково-дослідна й методична робота. У 2006-2016 роках викладачами кафедри опубліковано понад 1000 наукових праць у провідних видавництвах, наукових журналах, збірниках тощо.

 Особливістю навчально-методичної роботи викладачів кафедри є ефективна організація самостійної роботи студентів із використанням інформаційно-комунікаційних, мережевих, інноваційних технологій і комп’ютерно орієнтованих засобів. Викладачі кафедри керують роботою проблемних груп гуртків.

У 2015 р. захистили кандидатську дисертацію такі викладачі кафедри: Уманець В.О. ("Формування ключових професійних компетенцій учнів ПТНЗ у процесі фахової підготовки"), Куцак Л.В. ("Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів технології засобами мережевих комунікацій").

Викладачами кафедри значна увага приділяється роботі з обдарованими студентами. Результатом цієї роботи є:

– призові місця у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій "Екософт-2015" (1 місце – студенти ОКР "Бакалавр" спеціальності "Історія" Ткаченко Анжеліка і Стоянова Євгенія з роботою "Електронний навчально-методичний комплекс з Історії України (7 клас) з використанням хмарних технологій", науковий керівник – к.п.н. Кобися А.П.; 1 місце – студенти ОКР "Бакалавр" спеціальності "Біологія" Синенька Юліана і Колібабчук Анна з роботою "Педагогічний програмний засіб "Хімія, 7 клас" для загальноосвітніх навчальних закладів", науковий керівник – к.п.н. Кобися В.М.; 2 місце – студенти ОКР "Бакалавр" спеціальності "Українська мова і література" Кравченко Юлія і Афоніна Дар’я з роботою "Інтерактивний мультимедійний електронний підручник з української мови, 7 клас",  науковий керівник – к.п.н. Кобися А.П.; 2 місце – студенти ОКР "Бакалавр" спеціальності "Англійська мова" Оліванчук Олена і Порицька Марія з роботою "Мультимедійний інтерактивний електронний підручник "Англійська мова" (8 клас), розроблений за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft One Note", науковий керівник – к.п.н. Кобися В.М.; 3 місце – студентка ОКР "Бакалавр" спеціальності "Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні" Пугач Ілона з роботою "Педагогічний програмний засіб "Microsoft Office SharePoint Designer. Базовий курс", науковий керівник – к.п.н. Кобися А.П.; 3 місце – студентка ОКР "Магістр" спеціальності "Технологічна освіта" Клоченок Дарина з роботою "Педагогічний програмний засіб "Сходинки до Інформатики" , науковий керівник – к.п.н. Шевченко Л.С.; 3 місце – студенти ОКР "Магістр" спеціальності "Технологічна освіта" Коломійчук Наталія і Стратій Олександр з роботою "Використання інноваційних технологій навчання в навчальному процесі професійно-технічному навчальному закладі", наукові керівники – к.п.н. Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С.;

– диплом 1-го ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Теорія і методика професійної освіти" - студенти ОКР "Магістр" спеціальності "Технологічна освіта" Коломійчук Наталія і Стратій Олександр з роботою "Використання інноваційних технологій навчання в навчальному процесі професійно-технічному навчальному закладі", наукові керівники – к.п.н. Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С.

На кафедрі працює три спільних науково-дослідних  лабораторії (науковий керівник – акад. Гуревич Р.С.): 

спільна  науково-дослідна  лабораторія "Формування  інформаційно-освітнього  середовища для підготовки  учнів ПТНЗ на основі  технологій електронних соціальних  мереж" з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

 спільна  науково-дослідна  лабораторія  "Інформаційний освітній  портал у педагогічній освіті й  освіті дорослих" з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

спільна  науково-дослідна  лабораторія "Створення  електронних освітніх  ресурсів і  їх впровадження у процес  підготовки кваліфікованих  робітників у ПТНЗ" з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України.  

Основні зусилля кафедри на нинішньому етапі спрямовані на пошук та впровадження нових форм і технологій навчання та залучення студентів до наукової діяльності.

За підсумками роботи за 2015 рік кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті зайняла перше місце в рейтингу кафедр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 У 2016 р. викладачі кафедри та студенти спеціальності «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» брали участь в організації і проведенні 11 різноманітних заходів, зокрема:

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми».

ІV Всеукраїнська конференція молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» 21-22 листопада 2016 р.

Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії», 28-29 жовтня 2016 р., Вінниця.

Звітна конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» 20 квітня 2016 р. 

Регіональна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів: «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору».

Практичний семінар  з елементами тренінгу « Індивідуалізація навчально-виховного процесу».

 Всеукраїнського навчального семінару для осіб з інвалідністю «Техніка пошуку роботи».

 Науково -методичний семінар за напрямом: «Методологія та методика наукових досліджень».

Психолого-педагогічні просвітницькі читання з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю: «Інвалідність і суспільство: інклюзивні трансформації».

Круглий стіл: «Соціально-психологічна адаптація людей з інвалідністю в сучасному середовищі».

Науково-практичний семінар: « Вітчизняні іноваційні технології надання логопедичної допомоги».

 У лютому 2016 року студенти університету (Пугач І. О., Ткаченко А. В., Медведєв Р. П., Афоніна Д. С., Кравченко  Ю.  Л., Оліванчук О. А., Красіков О. В., Синенька Ю. В., Колібабчук А. В., Комарницький Є. П.) прийняли участь в очному турі 2 етапу XV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт-2016" і зайняли призові місця: 8 перших, 6 других і одне третє місце під керівництвом доц. Кобисі В. М., Кізім С. С., ст. викладача Кобися А. П.

 У березні 2016 року студентка Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Гриньчак Катерина Павлівна одержала Дипломом першого ступеня за кращу студентську наукову роботу на тему: "Використання інтерактивних технологій у професійному навчанні учнів професійно-технічних навчальних закладів" (науковий керівник – к.п.н., професор  Кадемія М. Ю.).

  У березні 2016 року студенти університету (Пугач І. О., Ткаченко А. В., Медведєв Р. П., Афоніна Д. С., Кравченко  Ю.  Л., Оліванчук О. А., Красіков О. В., Ільїна О. І.) під керівництвом доцентів  Кобисі В. М., Шахіної І. Ю., ст. викладача Кобисі А. П. стали лауреатами ХІІ Всеукраїнського конкурсу "Вчитель — новатор".

  У квітні 2016 року студенти університету під керівництвом ст. викладача Кобисі А. П. та доц. Кізім С. С. прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Професійна освіта", в якій здобули перемогу: Пугач І. О.  у номінації: "Майбутній педагог-новатор", Ільїна О. І.  у номінації: "Творчий підхід у вирішенні педагогічних завдань".

  У травні 2016 року студенти університету спеціальності «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» Ільїна О.І. та Пугач І.О. під керівництвом доц. Шахіної І.Ю. та ст. викладача Кобисі А.П. прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі блогів від Представництва ЄС в Україні та отримали сертифікати підписані послом ЄС в Україні, Головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські та Головою ГО «Молодіжна Альтернатива» Людмилою Кудіною.

  У вересні 2016 року вибороли грант «Віртуальний університет : проблеми створення і формування» на суму 40000 грн. за III місце в рамках реалізації обласної Програми «Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки»

На виконання програми «Партнерство в навчанні» компанія «Майкрософт Україна» за сприяння Міністерства освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти міністерства освіти і науки України з 19 листопада 2015 року по 1 лютого 2016 року проводила ХІІ Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор», мета якого – опанування освітянами сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, підтримка роботи педагогів у розробці та впровадженні мультимедійних програмних засобів навчання. За рішенням членів журі лауреатами конкурсу стали 8 студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського під керівництвом доцентів Кобисі В. М., Шахіної І. Ю., ст. викладача Кобисі А. П

  У Вінницькому національному технічному університеті відбувся XIV Міжнародний конкурс із Web-дизайну та комп`ютерної графіки. На конкурс поступило понад 1500 робіт з різних країн світу за підсумками конкурсу 12 студентів нашого університету отримали сертифікати, 5 – дипломи переможців, керівниками студентів були: ст. викладач Кобися А. П., доц. Кобися В. М., Кізім С. С.

  Студенти нашого університету під керівництвом викладачів кафедри брали участь у Міжнародні студентські It-олімпіаді "It-universe" де Камінський В. В., Тимощук М. В. зайняли 1 місце серед непрофільних ВНЗ у національному фіналі ІТ-Олімпіади за конкурсом "Управління ІТ-проектами", сертифікатами учасника конкурсу нагороджені: Уманець В.О. та 9 студентів спеціальності «Професійна освіта (комп'ютерні технології)».

  Під керівництвом викладачів кафедри студенти брали активну участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» (99 доповідей) та наукової конференції викладачів, молодих учених і студентів інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» (72 доповідь). Загалом подано до друку у збірниках наукових праць та матеріалів Всеукраїнських та міжнародних конференцій 195 студентських наукових публікацій під керівництвом викладачів нашої кафедри.

  Під керівництвом викладачів кафедри 16 листопада 2016 року 16 студентів брали участь у Всеукраїн­ському веб-семінарі «Удаленная разработка ПО», 39 студентів брали участь у роботі у Всеукраїнського вебінару «Використання  Imagine Academy», що проводився за підтримки Міністерства освіти і науки України та корпорації Microsoft.

  Працівники кафедри проф. Кадемія М. Ю., доц.. Кобися В. М., ст. викладач Кобися А. П., Уманець В. О. під керівництвом проф. Гуревича Р. С. написали проект «Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування» і отримали грант Вінницької облдержадміністрації та Вінницької обласної ради на суму 40 000 в рамках програми «Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по енергозбереженню в навчальних закладах».

  Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті уклала угоди та підтримує науково-освітні зв’язки із провідними закордонними університетами та установами:

Дармшдатським технічним університетом (Німеччина).

Каліфорнійським університетом (м. Ірвін, США).

Вітебським державним університетом ім. П. М. Машерова (Білорусія).

Кишинівським державним педагогічним університетом імені І. Крянге (Молдова).

  За підсумками наукової діяльності за 2016 рік кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті зайняла перше місце в рейтингу кафедр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 21 по 23 лютого 2017 року проведено фінальний тур ІІ етапу ХVI Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017» студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського посіли наступні призові місця:
    – 1 місце – Ільїна Олександра Ігорівна, студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Неординарна творча розробка» на тему: «Авторський мультимедійний програмний засіб для вивчення хмарних технологій та їх використання в освітній діяльності» (науковий керівник – к.п.н., доцент Шахіна Ірина Юріївна);
    – 1 місце – Радомська Тетяна Олегівна, студентка 3 курсу Навчально- наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" та Рачинська Дарія Сергіївна, студентка 4 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», факультету філології і журналістики напряму підготовки 6.030302 "Українська мова і література" за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Віртуальне освітнє середовище для вивчення української мови як засіб електронної дидактики у загальноосвітніх начальних закладах» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);
    – 1 місце – Лиса Антоніна Ігорівна, студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Електронний освітній ресурс на основі технології майндмеппінгу «Системи керування базами даних» як засіб підвищення ефективності навчального процесу» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович);
    – 2 місце – Медвєдєв Роман Петрович, студент 3 курсу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Електронний навчальний курс з основ комп’ютерної анімації на базі платформи дистанційного навчання» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);
    – 2 місце – Брунько Марина Миколаївна, студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Візуалізація навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу засобами інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович);
    – 2 місце – ступінь вищої освіти «Магістр», факультету математики, фізики і технологій та Мотишена Іванна Станіславівна, ступінь вищої освіти «Магістр», факультету математики, фізики і технологій за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Стильність оформлення та якісний інтерфейс» на тему: «Електронний посібник «Вчимося працювати з Photoshop CS6» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кізім Світлана Степанівна);
    – 3 місце – Остаповець Анатолій Сергійович, студент 1 курсу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" та Черній Олег Юрійович за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Використання хмарних технологій для вивчення розділу фізики «Теплові явища» (науковий керівник – к.п.н., доцент Шахіна Ірина Юріївна);

25 лютого 2017 року проведено зимовий бліц-конкурс з веб-дизайну та компютерної графіки серед студентів та учнів

Дипломи переможців отримали:

– 3 місце – Лазнюк Дмитро Сергійович, студент 3 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за кращу авторську розробку з комп’ютерної графіки в номінації «Краща 2D-растрова графіка» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);

– 3 місце – Брунько Марина Миколаївна, студентка 1 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" за кращу авторську розробку з веб-дизайну в номінації «Краще інформаційне наповнення» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович).

28 березня 2017 року проведено фінальний II етап Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності «Теорія і методка професійної освіти». Студентка 4 курсу зі спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» Ільїна Олександра Ігорівна посіла 1 місце, під керівництвом професора кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемії Майї Юхимівни та доцента кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчука Віталія Миколайовича.

11-13 квітня 2017 року проведено фінальний II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта». Студентка 4 курсу зі спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» Ільїна Олександра Ігорівна перемогла у номінації "Індивідуальний педагогічний стиль", студент 3 курсу зі спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» Луценко Максим Петрович переміг у номінації "Лідер креативності" під керівництвом професора кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемії Майї Юхимівни.