ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

    Дана спеціалізація припускає знайомство учнів з галузями суспільного виробництва, забезпечують розробку програмних засобів, грамотне використання інформаційних технологій і ресурсів.

    Метою навчання в класі інформаційно-технологічного профілю є формування високого рівня інформаційної компетентності.

 

  Завдання:

·   освоєння і систематизації знань, що відносяться до засобів моделювання, інформаційних процесів у різних системах (технологічних, біологічних, соціальних);

·   оволодіння вміннями за допомогою реальних об'єктів (комп'ютер, модем, факс, принтер, копір і тощо) та інформаційних технологій (аудіо-і відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) самостійно шукати, аналізувати і відбирати інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її; створювати програми на мові програмування;       

·   розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей в інформаційній діяльності; придбання досвіду проектної діяльності, створення, редагування, оформлення, збереження, передачі інформаційних об'єктів різного типу;

·   побудови комп'ютерних моделей, колективної реалізації інформаційних проектів, інформаційної діяльності в різних сферах, затребуваних на ринку праці.

   Відповідно до цілей і завдань навчання в класі інформаційно-технологічного профілю на профільному (підвищеному) рівні вивчаються предмети: інформатика, математика, фізика.

   Поєднання репродуктивних методів при освоєнні основ предмета і продуктивних з опорою на самостійність при подальшому просуванні учня - ця технологія, яка буде використовуватися в навчанні інформатики у класі інформаційно -- технологічного профілю.

   Одна із завдань профільного навчання - орієнтування учнів на придбання освітніх результатів для успішного просування на ринку праці. У даний час ВНЗ не беруть іспит з інформатики як вступний. Але інформатика в усіх установах вводиться або як загальноосвітній предмет, або як профілюючий. При подальшому надходженні на роботу все спеціальності, пов'язані з інформаційними процесами, припускають володіння працівником предметними компетенціями, сформованими на уроках інформатики.

 


  Search