Оператор комп'ютерного набору

Перейти до змісту

Головне меню

Квавліфікаційна характеристика

Державний стандарт

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ВИПУСКНИКА ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ1.   Професія - 4112 Оператор комп’ютерного набору

2.    Кваліфікація:  ІІ категорія

3.   Кваліфікаційні вимоги:


  Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; правила захисту інформації.

      Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

4.    Загальнопрофесійні вимоги:

-   раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-   дотримуватись норм технологічного процесу;

-    не допускати браку в роботі;

-  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

-    знати інформаційні технології.

5.         Вимоги до кваліфікаційного  рівня осіб, які навчатимуться в системі  професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта (по закінченню навчання). Без вимог до

стажу роботи.

6.    Сфера професійного використання випускника:

–  обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

–      комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

–      обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

7.    Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план і програма професійно-технічного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, ДС ПТО 4112 «Оператор комп’ютерного набору», затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 23.09.2010 №904)

 
Назад до змісту | Назад до головного меню