Оператор комп'ютерного набору

Перейти до змісту

Головне меню

Інструкціі з Т.Б

Педагогічна практика > Навчальні матеріали

Інструкція з охорони праці при роботі ПК

ІНСТРУКЦІЯ №77
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.

1. Робітники допускаються до самостійної роботи після проходження інструктажу на робочому місці по даній професії, стажування і придбання навиків безпечних методів праці.


2. ОБЛАШТОВАНІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ОПЕРАТОРІВ ПЕОМ.

2.1. При виборі помешкань для розміщення робочих місць із ПЕОМ необхідно враховувати, що вікна можуть давати відблиски на екранах дисплеїв і викликати значну засліпленість у сидячих перед ними, особливо влітку й у сонячні дні.
2.2. Помешкання з ПЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення. При незадовільному освітленні знижується продуктивність праці оператора (користувача) ПЕОМ, можлива поява короткозорості, швидка стомлюваність.
2.3. Розміщення робочих місць оператора (користувача) ПЕОМ повинно відповідати ДЕРЖСТАНДАРТ 22269-76 "Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места".
2.4. Не припускається розташування робочих місць із ПЕОМ у підвальних і для навчальних закладів і дошкільних установ у підвальних і цокольних поверхах.


2.5. Робочі місця з ВДТ і ПЕОМ при виконанні творчої роботи, що потребує значної розумової напруги або високої концентрації уваги, варто ізолювати друг від друга перегородкою висотою 1,5-2,0 м.
2.6. Робочі місця з ПЕО рекомендується розміщати в окремих помешканнях. У випадку розміщення робочих місць із ПЕОМ у залах або помешканнях із джерелами небезпечних шкідливих виробничих факторів, їх необхідно ізолювати в кабінети з природним світлом і організованим повітрообміном.
2.7. Площа на одного працюючого за ПЕОМ повинна складати не менше 6,0 кв. м , об'єм - не менше 20 куб. м.
2.8. Неприпустимо розташування ПЕОМ, при якому працюючий звернений обличчям, або спиною до вікон кімнати або до задньої частини ПЕОМ, у якій умонтовані вентилятори. Помешкання з ПЕОМ для операторів (користувачів) і дисплейні класи повинні бути ізольовані від джерела шуму.
2.9. Система освітлення повинна задовольняти наступним вимогам:
- освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової роботи, що визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення - найменшим розміром розглянутого об'єкта на ВДТ ПЕОМ; фоном, що характеризується коефіцієнтом відбитка; контрасту яскравості об'єкта і фона;
- необхідно забезпечити достатньо рівномірний розподіл яскравості на робочій поверхні ВДТ, а також у межах навколишнього простору;
-  на робочій поверхні повинні відсутні різкі тіні;
- у полі зору не повинно бути прямого і відбитого відблиску (підвищеної яскравості світних поверхонь, що викликають осліплення);
-  величина освітленості повинна бути сталою у часі;
- варто вибирати оптимальну спрямованість світлового потоку і необхідний спектральний склад світла.
Стосовно світлових отворів робочі місця повинні розташовуватися на відстані не менше 2,5 м віт них; щоб природне світло падало на робоче місце збоку, переважно зліва.
2.10. Штучне освітлення в помешканнях із ПЕОМ повинно здійснюватися системою загального освітлення. У випадках переважної роботи з документами (рукописні, друкарські тексти і т.п.) рекомендується застосування системи комбінованого освітлення (до загального освітлення додатково установлюються світильники місцевого освітлення). Місцеве освітлення призначене для освітлення зони розташування документів.
2.11. Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях із ПЕОМ освітленість не нижче 400+500 лк.
2.12. У якості джерела світла при штучному освітленні рекомендується застосовувати люмінесцентні лампи. При устрої відбитого освітлення у виробничих і адміністративних помешканнях можуть застосовуватися метало-галогенні лампи потужністю до 250 Вт.

Допускається застосування ламп розжарювання у світильниках місцевого освітлення.

2.13. Загальне освітлення варто виконувати у виді суцільних або переривчастих ліній світильників, розташованих збоку від робочих місць, переважно зліва, паралельно лінії зору працюючих.
2.14. Для спільного освітлення можна застосовувати світильники наступних клас1? світлорозподілу: П - прямого світла, Н - переважно прямого світла, У - переважно відбитого світла.

Застосування світильників без розсіювачів і решіток, що екранують, забороняється.

2.15. Для запобігання засліпленості світильник місцевого освітлення повинний мати глибокі відбивачі з матеріалу, що не просвічується, або скла молочного кольору. Захисний кут відбивача, що показує міру прикриття яскравих частин лампи від очей, повинний бути не менше 40 град.
2.16. Повинні передбачатися заходи для обмеження відбитої відблиску на робочих поверхнях (екран, стіл, клавіатура).
Зниження    відбитого    відблиску    досягається    правильним     вибором    типів    світильників, розташуванням робочих місць стосовно джерел природного і штучного світла, що дозволяє зменшити яскравість,  кількість і розмір відблисків на екранах ПЕОМ,  що створює умови для  розбіжності дзеркального відбитка світних джерел із лінією зору працюючих.
2.17. Світла й особливо блискучий одяг працюючих украй небажаний; всі оздоблювальні матеріали помешкання і робочих місць повинні бути матовими з метою зменшення коефіцієнта відбитка.
2.18. Забороняється застосовувати для оздоби інтер'єра помешкань із ПЕОМ полімерні матеріали (деревно-тирсові плити, шпалери, що миються, плівкові і рулонні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик та ін.), що виділяють у повітря шкідливі Хімічні речовини, що перевищують гранично допустимі концентрації.
Зміст шкідливих хімічних речовин у помешканнях із ПЕОМ не повинно перевищувати концентрацій, зазначених у переліку "Предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" № 3086-84 от 27.08.84 г. і доповнення до них, затверджених Мінздравом СРСР.
2.19. Робочі місця з ПЕОМ повинні розташовуватися від стіни з віконними отворами на відстані не менше 2,5 м, ВІД інших Стін на відстані -2 м, відстань між столами повинно складати не менше 2,5 м.
2.20. Основним устаткуванням робочого місця оператора (користувача) ПЕОМ, є відеотермінал, клавіатура, принтер, робочий стіл, стілець (крісло), допоміжний пюпітр, підставка для ніг.
2.21. При розташуванні елементів робочого місця варто враховувати:
- робочу позу оператора (користувача) ПЕОМ;
- простір для розміщення оператора (користувача);
- можливість огляду елементів робочого місця;
- можливість огляду простору за межами робочого місця;
- можливість ведення записів, розміщення документації і матеріалів, використовуваних оператором (користувачем).
2.22. Взаємне розташування елементів робочого місця не повинно утрудняти здійснення всіх необхідних рухів і переміщень для експлуатації ПЕОМ;
сприяти оптимальному режиму праці і відпочинку, зниженню стомлення оператора (користувача).
2.23. При використанні допоміжних пристосувань під ВДТ, повинна бути передбачена можливість переміщення останнього щодо вертикальної осі в межах ± 30 градусів (уліво).
Для забезпечення точного і швидкого зчитування інформації площина екрана ВДТ варто розташовувати в оптимальній зоні інформаційного поля в площині, перпендикулярної нормальної лінії погляду оператора (користувача), що знаходиться в робочій позі. Допускає відхилення від цієї площини - не більш 45 град.; допускається кут відхилення лінії погляду від нормальної - не більш 30 град.
2.24. Екран ВДТ ПЕО повинний знаходитися від очей оператора (користувача) ПЕОМ на відстані 600+700 мм, що повинний мати гостроту зору на відстані 500 мм.
2.25. Клавіатура повинна розташовуватися так, щоб на ній було зручно викопувати роботи двома руками.
Клавіатуру варто розташовувати на поверхні столу або спеціальної підставці на відстані 100+300 мм від краю, зверненого до оператора (користувачу) ПЕОМ. Кут нахилу до панелі клавіатури повинний бути в межах від 5 до 25 град.
2.26. Принтер повинний бути розташований у зручному для оператора (користувача) ПЕОМ положенні та до, щоб максимальна відстань до клавіш керування принтером не перевищувало довжину витягнутої руки.
2.27. Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розміщення на робочій поверхні використовуваного устаткування з урахуванням його кількості і конструктивні особливості (розмір ВДТ, клавіатури, принтера, ПЕОМ і ін.) і характеру виконуваної роботи.
2.27.1 Висота робочої поверхні столу повинна регулюватися п межах 680-800 мм» при відсутності такої можливості висота робочої поверхні вибирається рівної 725 мм.
2.27.2. Ширина і глибина робочої поверхні столу повинна забезпечувати можливість виконання трудових операцій у межах моторного поля, межа якого визначаються зоною в межах видимості приладів і досяжності органів керування.
Кращими модульними розмірами столу, на підставі яких розраховуються конструктивні розміри, варто вважати ширину 800, 1000, 1200, 1400 мм, глибину - 800 і 1000 мм. при не регульованій його висоті, рівної 725 мм.
Робочий стіл повинний мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною - не менше 500 мм, глибиною на рівні колін - не менше 450 мм і на рівні витягнутих ніг - не менше 650 мм.
2.28. Конструкція робочого крісла повинна задовольняти вимогам ДЕРЖСТАНДАРТ 22889-76 "Крісло людини-оператора" із Зміною № 2 ИУС 7-82.
2.28.1 Крісло повинно забезпечувати користувачу відповідному характеру й умовам праці фізіологічно раціональну робочу позу і забезпечувати тривалу підтримку основної робочої пози в процесі праці.
2.28.2 Крісло повинно створювати умови: для підтримки корпуса оператора (користувача) ПЕОМ у фізіологічне раціональному положенні і зі зберіганням природних вигинів хребта; із метою зниження статичної напруги м'язів шийно-плечової області спини і попередження стомлення у випадку зміни пози, і не повинно утрудняти робочих рухів.
2.28.3 Крісло оператора (користувача) ПЕО повинно включати наступні основні елементи: сидіння, спинку і підлокітники, а також додатковий елемент - підставку для ніг.
2.28.4 В конструкції крісла повинні регулюватися висота поверхні сидіння і кут нахилу спинки, висота спинки, висота і кут нахилу підлокітників, висота і кут нахилу підставки для ніг.
2.28.5 Регулювання кожного параметра повинний бути незалежну і мати надійну фіксацію, бути плавної або східчастої. Крок східчастого регулювання лінійних параметрів 25+25 мм.
2.28.6 Висота поверхні сидіння повинна регулюватися в межах 400+550 мм. Ширина і глибина поверхні сидіння повинні бути не менше - 400 мм. Поверхня сидіння повинна бути плоскої, передній край - закругленим. Варто передбачити можливість зміни кута нахилу поверхні від 25 град, вперед до 25 град. назад.
2.28.7 Опорна поверхня спинки стільця повинна мати висоту 300 ± 20 мм, ширину - не менше 380 мм і радіус кривизни горизонтальної площини - 400 мм. Кут нахилу спинки у вертикальній площині повинний регулюватися в межах 0 ± 30 градусів від вертикального положення. Відстань спинки від переднього краю сидіння повинно регулюватися в межах 260 +400 мм.
2.28.8 Конструктивні й оздоблювальні матеріали крісла повинні бути міцними, вогнестійкими, не токсичними, що забезпечують у необхідних випадках можливість експлуатації в різноманітних кліматичних умовах. Покриття сидіння, спинки, підлокітників повинні виготовлятися зі зм'якшеного, вологовідштовхуючого матеріалу, що не електризується, з можливістю легкого очищення від забруднень.
2.29. Робоче місце повинно бути обладнано підставкою для ніг, що має ширину не менше 300 мм, глибину - не менше 400 мм, регулювання по висоті в межах до 150 мм і по куті нахилу опорної поверхні підставки - до 20 град. Поверхня підставки повинна бути рифленої, мати бортик висотою 10 мм по нижньому краю.
2.30. Робоче місце оператора (користувача) ПЕО повинно бути оснащене легко що переміщається пюпітром для документів, розташованим на однім рівні з екраном і віддаленим від очей оператора (користувача) ПЕОМ на такій відстані, що й екран, або відрізнятися від нього не більш, ніж на 200 мм.
2.31. При необхідності високої концентрації уваги і виконання творчої роботи, що потребує значної розумової напруги, робочі місця, розмішені в дисплейних залах, доцільно ізолювати спеціальними перегородками висотою 2,5 - 2,0 м.
2.32. Розташування екрана ВДТ на технологічному устаткуванні повинно передбачати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом + 30 градусів від нормальної лінії погляду оператора (користувача) ПЕОМ.
2.33. При експлуатації ПЕО необхідно додержуватися правила особистої гігієни. 2.34. У випадку аварії або виникненні пожежі, що працює повинний ужити заходів до їхнього усунення, якщо це не погрожує його життю і життю навколишніх. Про випадок негайно повідомити адміністрацію.
2.35. За порушення або невиконання вимог дійсної інструкції оператор (користувач) ПЕО відповідає відповідно до чинного законодавства.


3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

3.1 Оглянути робоче місце. Упорядкувати робоче місце, переконатися, що на робочому місці відсутні сторонні предмети, всі устрої і блоки ПЕОМ підєднані до системного блока за допомогою рознімань кабелів відповідно до монтажної схеми.
3.2 Перевірте:
- справність рознімань кабелів електроживлення і блоків пристроїв;
- відсутність зламів і ушкоджень ізоляції дротів живлення;
- відсутність відкритих струмоведучих частин у пристроях ПЕОМ;
3.3 Підготуйте робоче місце для роботи з відеотерміналом типу "Дисплей":
- відрегулюйте СИДІННЯ робочого стільця (крісла) на оптимально зручну висоту; кут нахилу спинки стільця повинний змінюватися в межах 90-220 град, до площини сидіння;
- розташуєте крісло і пристрій для відображення інформації - відеотермінал (ВДТ), так щоб кут ;зору на екрані ВДТ складав 25 град. , а відстань до екрана 600-800 мм; - вживіть заходи, щоб при нормальній освітленості робочого місця пряме світло не потрапляло на екрани приборів.
3.4. Протерти злегка зволоженою серветкою (із бязі або марлі) клавіатуру (для зниження рівня статичної електрики), зовнішню поверхню екрана ВДТ.
3.5. Перед початком роботи необхідно враховувати, що вікна можуть давати відблиски на екранах дисплеїв і викликати значну засліпленість у сидячих перед ними, особливо влітку й у сонячні дні тому природну освітленість у помешканнях із ПЕО необхідно регулювати жалюзями або фіранками, або іншими сонцезахисними пристроями.
3.6. Перед умиканням штепсельної вилки кабелю електроживлення в розетку 220V переконаєтеся в тому, що усі вимикачі мережі на усіх Пристроях ПЕО знаходяться в положенні "виключене", а корпуса пристроїв "заземлені" (занулені).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

4.1 Не лишайте працюючі ПЕОМ і його пристрої без спостереження.
4.2 Підключайте і відключайте роз'єми кабелів пристроїв ПЕОМ тільки при виключеній напрузі електромережі.
4.3 Подайте напругу на пристрою й окремих блоків ПЕОМ тільки після ретельної перевірки надійності кріплення провідників заземлення (занулення), справності кабелів і роз'ємів мережі електроживлення.
4.4 Якщо при вмиканні на екрані ВДТ не з'являється ніякої інформації (екран порожній) або d центрі екрана висвічується яскрава біла смуга, необхідно виключити його і повідомити про несправність.
4.5 При виявленні запаху гару в пристроях ПЕОМ, необхідно негайно виключити апаратуру, удруге не включати і звернутися до фахівця з технічного обслуговування ПЕОМ.
4.6 Для профілактики порушень і підтримки працездатності оператора (користувача) ПЕОМ власником повинні бути впроваджені додаткові регламентовані перерви для відпочинку.
У період роботи за ВДТ необхідно передбачити через кожні 40 145 хвилин 3-5-хвилиІІні перерви для відпочинку. Середня сумарна тривалість роботи за ВДТ за день не повинна перевищувати 4 годин, а за тиждень - 20 годин.
4.7 Сумарну тривалість роботи з ВДТ (4 години) краще розділити на 2 частини і працювати по 2 години в першу і другу половини робочого дня. При використанні захисного екрана або ВДТ і\ зниженим випромінюванням (low radiation) час роботи за ВДТ може бути збільшено.
4.8 Кількість оброблюваних символів (або знаків на ВДТ) не повинно перевищувати ЗО тис. за 4 години роботи.
4.9 3 метою зменшення негативного впливу монотонії доцільно застосовувати чергування операцій введення осмисленого тексту і числових даних (зміна змісту робіт), чергування редагування текстів і введення даних (зміна змісту і темпу роботи) і т.п.
4.10 У період виконання трудового процесу в оператора (користувача) ПЕО значно знижена загальна активність при локальній напрузі кистей рук. Для підтримки загального м'язового тонусу, а також профілактики кістково-м'язових порушень під час перерв рекомендується проводити гімнастичні вправи.  Для  кистей  рук  необхідно  проводити   спеціальні   вправи.     Періодично   рекомендується виконувати комплекс управ для очей.
4.11 У випадках виникнення в працюючих із ПЕОМ зорового дискомфорту й інших несприятливих суб'єктивних відчуттів, незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних, ергономічних вимог, режимів праці і відпочинку варто застосовувати індивідуальний підхід в обмеженні часу робіт із ПЕОМ і корекцію тривалості перерв для відпочинку або проводити зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використанням ПЕОМ.
4.12 Працюючим на ПЕОМ із високим рівнем напруженості під час регламентованих перерв і наприкінці робочого дня показане психологічне розвантаження в спеціально обладнаних помешканнях (кімнатах психологічного розвантаження).

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ У АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 У випадку аварії електричних мереж або електроустаткування ПЕОМ від токів короткого замикання (КЗ), і як слідство можливість виникнення пожежі оператор (користувач) зобов'язаний:
-  негайно припинити роботу.
- залишити небезпечну зону і вжити заходів по попередженню подальшого розвитку аварії (відключити електроенергію, шляхом вимикання загального рубильника або пакетного вимикача на електрощиті помешкання, а у випадку пожежі і приточно-витяжну вентиляцію).
5.2 Повідомити про те, що трапилося, власнику, або безпосередньому керівнику дільниці, на якій сталася аварія.
5.3 При нещасних випадках зробіть першу (до лікарську) медичну допомогу постраждалому:
- при поразці електричним током, якщо постраждалий дихає рідко і судорожно або в нього відсутні ознаки життя (не прослуховується подих, немає пульсу, розширені зіниці очей) робіть штучне дихання "рот-у-рот" і непрямий масаж серця (при цьому необхідно організувати виклик швидкої допомоги);
- при пораненні - накладете стерильну пов'язку;
- при кровотечі - рану закрийте стерильною пов'язкою і тримайте в такому стані 3+5 хвилин. Якщо кровотеча припинилася, пов'язку закріпите бинтом;
- при переломах, забитих місцях, вивихах і розтягу забезпечте спокійне і зручне положення ушкодженої частини тіла, в усіх випадках після надання перший (до лікарської) медичної допомоги постраждалого направте в медпункт або викликайте лікаря.
5.4 3 урахуванням специфіки виробництва власник зобов'язаний доповнити даний розділ можливими аварійними ситуаціями і порядком евакуації працюючих.

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ.

6.1 Встановити в положення "виключено" усі тумблери (вимикачі) пристроїв, Із якими ви працювали, а також перемикачі (рубильники) на електрощитах.
6.2 Відключити штепсельні вилки від розеток електроживлення.
6.3 Виключити вентиляцію.
6.4 Зробити вологе прибирання робочого місця. Екран ВДТ протирати від пилюки не рідше одного разу в зміну. Прибирання пилу з апаратури робити при виключеному електроживленні.
6.5 При експлуатації ПЕОМ у кілька змін оператор (користувач) зобов'язаний передати ПЕОМ зміннику, повідомивши йому про усі неполадки, що були за минулу зміну.


 
Назад до змісту | Назад до головного меню