Критерії оцінювання - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Педагогічна практика

Перейти к контенту

Главное меню:

Критерії оцінювання

Розподіл рейтингових балів та критеріїв оцінювання видів діяльності студентів

 

№ п/п

Види практичних занять

Кількість балів

Критерії оцінювання

 

Проміжний контроль 1

 

1.       

Оформлення журналу роботи студента практиканта

5

Психолого-педагогічна спрямованість, теоретичне обґрунтування.

Комплексний підхід до планування, змісту і організації практики.

Систематичність, наступність у плануванні і проведенні роботи навчального і виховуючого характеру.

2.       

Розробка планів конспектів занять

10

Уміння чітко і зрозуміло визначати мету і завдання занять спецдисциплін і виробничого навчання. Відповідність структури типу заняття. Застосування сучасних методів, форм та інноваційних методик навчання.

3.       

Проведення занять та виконання запланованої роботи

15

Реалізація наміченої мети і завдань у ході проведення заняття.

Ступінь розкриття теми, теоретичний рівень

викладання матеріалу.

Використання наочності, ТЗН, дидактичних

матеріалів.

Обґрунтованість вибору методів навчання. Диференційований підхід до учнів. Формування умінь самостійної роботи учнів.

4.       

Оформлення та ведення педагогічного щоденника

5

Систематичний аналіз своєї практичної діяльності і досвіду навчально-виховної роботи ПТНЗ. Записи поточної роботи у відповідності з індивідуальним планом журналу студента-практиканта (календарно-тематичні плани та план позаурочної роботи викладача-предметника на період педпрактики; плани-конспекти занять; плани роботи гуртків; сценарії виховних позаурочних заходів із спецдисциплін; завдання програмованого контролю, журнали поточного оцінювання знань, умінь та навичок учнів під час практики; зразки роздаткового матеріалу, наочність для проведених занять; матеріали і результати анкетувань, тощо).

5.       

Аналіз заняття

5

Умови і засоби забезпечення заняття. Характеристика організаційної діяльності викладача, майстра виробничого навчання на занятті та його особистих якостей. Аналіз дидактичної діяльності викладача, майстра виробничого навчання. Виховна діяльність викладача, майстра виробничого навчання. Діяльність учнів на занятті і характеристика групи. Вміння робити висновки до заняття.

6.       

Конспект позаурочного заходу та його проведення

5

Актуальність теми. Самостійність під час підготовки та проведення позаурочного заходу. Творчий підхід при написанні конспекту поозаурочного заходу та його проведення. Глибина змісту позаурочного заходу. Уміння враховувати індивідуальні, вікові особливості учнів.

Рівень методичної підготовки.

 

Всього

45

 

 

Підсумковий контроль

 

7.       

Розробка та проведення залікових занять

10

Визначення мети, змісту, послідовності і методів викладання нового навчального матеріалу. Ступінь розкриття теми, теоретичний рівень викладання матеріалу. Підготовка навчально-методичних посібників і демонстрацій. Застосування сучасних інноваційних технологій і інтерактивних методик навчання. Диференційований підхід до учня. Формування умінь самостійної роботи учнів.

8.       

Опис передового педагогічного досвіду

5

Новизна в діяльності педагога. Відповідність сучасним досягненням педагогіки і методики. Аналіз результативності та ефективності роботи викладача, майстра виробничого навчання. Можливість застосування досвіду в навчально-виховному процесі.

9.       

Фото, відеоматеріали, відеопрезентації

5

Змістовність та оформлення відповідних матеріалів (фотографій, фотоальбомів, презентацій, відеоматеріалів, відеопрезентацій).

10.     

Розробка і наповнення сайту по педагогічній практиці

30

Наявність і змістовність необхідних складових: планів конспектів уроків; конспекту позаурочного заходу; опису передового педагогічного досвіду; фото, аудіо, відеоматеріалів, анімацій тощо.

11.     

Звіт про виконану роботу в ПТНЗ та його захист

5

Змістовність, науковість, аргументованість звіту. Відповіді на запитання (повнота, лаконічність, аргументованість).

 

Всього

55

 

 

РАЗОМ

100

 

 

 

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню